Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verdieping Federatief Datadelen Agrifood

Aanmelden voor

Verdieping Federatief Datadelen Agrifood

Doel van het
project:

Binnen
de sector Agrifood is vastgesteld dat er nadrukkelijk behoefte is aan
toekomstbestendige en schaalbare digitale infrastructuren waarmee er binnen de
keten concurrerende business proposities kunnen worden behouden. Topsector
Logistiek heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de bouw van deze
infrastructuur kan worden vormgegeven. Het doel van dit project is dan ook om het
delen van data in de Agrifood industrie te stimuleren, zodat dit de
verduurzaming kan versnellen.

Inhoud van het project:

Dit project bestaat uit twee fasen. In Fase 1 wordt
naast desk research een Quick Scan gedaan van verschillende stakeholders om te
inventariseren welke initiatieven lopen binnen Agrifood om data te delen. In
Fase 2 worden een usecase beschreven waarbij nut, noodzaak en uitveoering van
een digitale infrastructuur wordt vastgesteld.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
rapport worden vormgegeven als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit
onderzoek toont aan dat het inderdaad noodzakelijk is om een digitale
infrastructuur te ontwerpen die de verduurzaming van de Agrifood sector kunnen
versnellen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het
verduurzamen van) Agrifood ketens. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in praktische data.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.