Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Export en Internationalisering 2023

Aanmelden voor

Export en Internationalisering 2023

Doel van het
project:

In 2022 is NDL verder gegaan met het door ontwikkelen van
een export desk logistiek (de Desk) die zich richt op afzetbevordering van
logistiek producten, kennis en kunde. Het verdienvermogen van Logistiek
Nederland wordt immers grotendeels bepaald door de internationale positie van
de logistieke sector; als knooppunt in goederenstromen en
ketenregie-activiteiten, met daarnaast export van Nederlandse logistieke kennis
en kunde naar het buitenland, zoals logistieke dienstverlening, implementatie
van ICT oplossingen en concepten rondom bijvoorbeeld duurzame/ slimme
stedelijke distributie. Dit project is gericht op doorontwikkeling van de Desk
waarbij wordt ingespeeld op actuele kansen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt aanbevelingen
op de volgende drie onderwerpen:

(1) Versterken van de Nederlandse propositie: het aanbod
uitwerken en valideren met private sector. Zo worden de sterke punten van Nederland
verder onderzocht en uitgewerkt, in samenwerking met 20 relevante bedrijven, en
wordt exportgerelateerde content gecreëerd.

(2) Versterken van de interactie met Partners: landelijke
afstemming met publiek/private sectoren rondom meerjarige programmering op drie
proposities. Ook worden evenementen georganiseerd en wordt afgestemd met andere
buitenlandse netwerkorganisaties.

(3) Identificeren van de internationale vraag: organiseren
van webinars om Nederlandse producten onder de aandacht te brengen in internationale
netwerken, maar ook interviews met potentiële afnemers van logistieke
producten, kennis en kunde.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
rapport worden gepresenteerd als observaties
en aanbevelingen vanuit voornamelijk (internationaal) bestuursperspectief. Het
stimuleert en promoot Nederland als ‘Logistics Gateway to Europe’.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met de name de publieke sector die verantwoordelijk is voor
het stimuleren van de Nederlandse logistieke concurrentiepositie. Ook (grotere)
private sectoren kunnen baat hebben bij de uitkomsten van dit project, om meer
te leren over promotie van de sector buiten Nederland.