Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in Fashion-ketens

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in Fashion-ketens

Doel van het
project:

De mode industrie is een grote vervuilende factor,
wereldwijd. Om die reden heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven om, voor
een aantal casussen, de drivers voor CO2 productie in de keten te onderzoeken.
Het doel is dan ook om bedrijven de mogelijkheid te bieden om de Carbon
Footprint modellering te toetsen.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt een overzicht van
gebruikelijke structuren en footprints in samenwerking met een groep bedrijven
uit de mode industrie. Vervolgens is een drietal standaard structuren vastgesteld
en een gemiddeld bedrijfsprofiel opgesteld. Er is een analyse gemaakt van de
grootste drivers van CO2 uitstoot in de modeketens. Daarnaast is er gekeken
naar het mogelijke financiële voordeel van duurzamere ketens in de mode-industrie.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport worden
vormgegeven als observaties en
aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Samen met een
aantal gerenommeerde onderzoeksinstellingen heeft Topsector Logistiek de parameters
samengesteld waarmee de effecten van de mode-industrie konden worden doorberekend.
Hieruit is een generiek model ontworpen wat is getoetst op dezelfde bedrijven,
zodat bruikbaarheid kan worden geverifieerd.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is
zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met het verduurzamen
van de mode industrie. Ondernemers kunnen deze informatie gebruiken om –
op een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun
CO2e-uitstoot. Regionale bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid
hierop aan te passen.