Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

TKI Dinalog Toeslag call open voor ‘CS4NL Supply Chain Security’

Aanmelden voor

TKI Dinalog Toeslag call open voor ‘CS4NL Supply Chain Security’

Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Deze call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma.

  • Data: deadline voor aanvragen is donderdag 29 juni 2023 (24.00 uur).
  • Aanvragers: Multisectorale consortia van minimaal 1 kennisinstelling en 2 bedrijven.
  • Subsidie per project: minimaal € 250.000,= en max. € 500.000,= voor industrieel (R&D) onderzoek en max. € 250.000,= voor experimentele ontwikkeling (bij een maximale projectomvang van € 1.000.000,=)
  • Looptijd: maximaal 3 jaar
  • Meer informatie over de call

Lancering CS4NL

Afgelopen donderdag werd het lanceringsevenement van CS4NL gehouden in het nhow Hotel in Rotterdam. Als je het hebt gemist, bekijk dan zeker de onderstaande aftermovie. Het CS4NL-programma is meer dan alleen praten over samenwerking, de eerste call for proposals op het gebied van Supply Chain Security innovatie werd aangekondigd van € 1,5 miljoen voor kennisinstellingen en bedrijven.

Met dank aan: Topsector ICT – Team dutch digital delta, Topsector Energie, Topsector Logistiek, TKI Agri & Food, ChemistryNL, CLICKNL, Holland High Tech, Health~Holland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Water & Maritiem, TNO, ROM’s, ACCSS_NL, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Platform PRIO, Cyberveilig Nederland, Ministerie van Defensie en dcypher