Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Community Logistics Valley

Aanmelden voor

Community Logistics Valley

Doel van het project:
Deze partij is een samenwerkingsverband/community
tussen logistieke plekken rondom de Achterhoek en Nijmegen, die samen
werken aan een krachtige logistieke sector in Gelderland. Deze community heeft
twee doelen (ambities): het verbeteren van de datakwaliteit en het verminderen
van emissies. Buck Consultants International en Evofenedex hebben in opdracht
van de Topsector Logistiek deze community ondersteund.

Inhoud van het project:
Er doen 5 logistieke bedrijven mee aan deze community. Van
elke deelnemer zijn maandelijks de uitkomsten van de maandelijkse analyses
opgenomen, en er is steeds samen met de deelnemer gekeken naar mogelijke verbeteringen,
zowel op het gebied van emissiereductie als het verbeteren van de datavolledigheid
en datakwaliteit. Deze uitkomsten zijn verwerkt in een community dashboard
waarin de (gewogen) resultaten van alle deelnemers zijn geconsolideerd. Deelnemers
hebben toegang tot een online community waarin verbetermaatregelen (en de mate
waarin deze effectief blijven) gedeeld kunnen worden met de andere deelnemers
om kennisdeling te stimuleren. De deelnemers gaan na afsluiting van het project
zelfstandig verder.

Resultaat van het project:
Het resultaat is een eindrapport met daarin een overzicht
van het verloop van het project, de resultaten per deelnemer en voor de
community als geheel, de oorspronkelijke doelstellingen en hoeverre deze zijn
behaald, een overzicht van de maatregelen die deelnemers hebben genomen om de
datakwaliteit te verbeteren en vermindering uitstoot te realiseren (inclusief
ervaringen), en een plan van aanpak voor de toekomst met aanbevelingen.