Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprint duurzame transport benchmark

Aanmelden voor

Carbon Footprint duurzame transport benchmark

Doel van het
project:

In de Topsector Logistiek wordt een
meerjarig Carbon Footprint Programma ontwikkeld met als doel om in de periode
2021-2023 Carbon Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige
boekhoudsystematiek te maken. Het doel van dit project is om voor een (anoniem) transportbedrijf een CO2-analyse uit te voeren om het duurzaam concurrentievermogen te
evalueren. Voor dit bedrijf is de meerwaarde dat ze op een veilige en
vertrouwde manier kan kennismaken met Carbon Footprinting, en zichzelf kan
vergelijken met anderen zonder dat dat in de publiciteit komt, of misbruikt kan
worden. Voor de Topsector is de meerwaarde dat er referentiegegevens ontstaan
die gebruikt kunnen worden om het Carbon Footprinting programma verder in te
vullen en te ontwikkelen.

Inhoud van het project:

Het transportbedrijf (anoniem) heeft geen eigen wagens heeft
maar ritten uitbesteedt via vrachtaanbod-banken, ofwel cargo poolen. Door
gebruik te maken van vrachtaanbod-banken worden alle zendingen toegevoegd aan
ritten die al gepland staan maar nog capaciteit over hebben. Zij maken dus
gebruik van vrachtwagens die toch al onderweg zijn en voegen geen extra
vrachtwagens toe aan het verkeer, wat gunstig is voor de CO2 uitstoot en de
congestie op de wegen. Door drie verschillende scenario’s uit te werken kan met
dit project worden vastgesteld hoeveel CO2 uitstoot en congestie wordt bespaard
door het gebruik van een dergelijk cargo-pool concept.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit onderzoek worden
gepresenteerd als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel
oogpunt en bestuursperspectief. Zo is er een nulmeting gedaan van de carbon
footprint voor het transportbedrijf (anoniem). De impact van diens concept is berekend en drie
concrete scenario’s zijn uitgewerkt voor beter inzicht in CO2 besparing. Ook is
er een benchmark gemaakt met vervoerders die gelijke producten vervoeren. Deze resultaten worden tot slot geanalyseerd om gerichte adviezen te
schrijven hoe hierop kan worden voortgeborduurd.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is
zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het verduurzamen
van) transport en logistiek. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op een zo zelfstandig mogelijke wijze –
inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie
gebruiken om beleid hierop aan te passen.