Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Aanmelden voor

Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma opgesteld.

Leestijd ± 1 minuut

We streven naar zowel een concurrerende als een emissieloze logistiek in Nederland. In het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2021-2023 wordt gewerkt aan 7 verschillende thema’s binnen 4 toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

Deze vier toepassingsgebieden zijn: steden, multimodale transportcorridors en knooppunten, supply chains en logistieke ketens en bouw en mobiele werktuigen.

Lees meer over wat we doen binnen de toepassingsgebieden:

Thema’s

Overkoepelend wordt gewerkt aan 3 prioritaire thema’s:

Daarnaast werken we aan 4 doorsnijdende thema’s:

Dit zijn onderwerpen die je vast herkent als onderwerpen die de logistieke wereld dagelijks bezig houdt. De hoofdlijnen van het programma zijn beschreven in het Uitvoeringsprogramma voor 2021-2023.

Dit uitvoeringsprogramma komt voort uit de nieuwe Actieagenda, vastgesteld in december 2019 door het Topteam Logistiek. Het uitvoeringsprogramma is de bijdrage vanuit de Topsector Logistiek aan de gedeelde ambities en doelstellingen in het gezamenlijk met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Logistieke Alliantie opgestelde Ambitiedocument Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. Lees meer over de Topsector Logistiek.

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan 7 verschillende thema’s binnen 4 toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

Thema's