Topsector Logistiek

1024 576 Topsector Logistiek

Acht consortia van start in Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

Voor de ontwikkeling van een Duurzaam Living Lab voor de Topsector Logistiek zijn naar aanleiding van de call ‘Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten’ van NWO en TKI Dinalog…

1024 535 Topsector Logistiek

Lean & Green Summit i.s.m Factor 6: samen op weg naar Factor 6 productiviteitsverbetering

Nederland behoort op het gebied van logistiek en goederenvervoer wereldwijd tot de top. De ambities in het Klimaatakkoord en de groeiende vraag naar transport zorgen echter voor de nodige uitdagingen…

500 334 Topsector Logistiek

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid voor topsectoren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Topsector Logistiek gevraagd om een deel-KIA (Kennis en Innovatie Agenda) op te stellen…

150 150 Topsector Logistiek

Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg

Met een impuls van €40 miljoen euro voor goederenvervoer stimuleert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een zogeheten modal shift. De minister wil hiermee dat het transport van goederen…

1000 667 Topsector Logistiek

Evofenedex lanceert digitaal matchingplatform verladers

Twee jaar geleden startten ondernemersvereniging evofenedex samen met Tilburg University het onderzoeksproject COMPOSE. Het project richt zich op het faciliteren van strategische verladerssamenwerking tussen niet-concurrerende verladers door ze bij elkaar…

605 403 Topsector Logistiek

Terugblik: studiereis naar München

De Topsector Logistiek organiseerde van 4 tot en met 6 juni een studiereis naar München met als hoofdthema: Artificial Intelligence (AI). AI wint namelijk binnen de logistieke sector steeds meer…

1024 538 Topsector Logistiek

LogiCE: Logistiek als ‘enabler’ van de Circulaire Economie

Nederland is steeds meer op weg naar een circulaire economie. De logistieke sector in Nederland heeft de tools en kennis in huis om een circulaire economie te realiseren. Voorbeelden van…

640 334 Topsector Logistiek

Overheid en bedrijfsleven zorgen voor snellere importprocedures haven Rotterdam

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven maatregelen nemen om de verplichte importkeuring en de doorstroming van goederen sneller en efficiënter…

995 476 Topsector Logistiek

Topsectoren: missies voor de toekomst

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit zijn enkele vragen die de overheid in alle regio’s aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen…

1024 683 Topsector Logistiek

Terugblik Topsector Logistiek congres 2019: ‘Implementatie van innovatie’

Het Topsector Logistiek congres 2019 is een feit. Wij kijken terug op een geslaagd congres. Ruim 900 logistiek professionals kwamen naar het Feyenoord stadion om zich te laten informeren over-…

1024 576 Topsector Logistiek

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april heeft het kabinet in de ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de…

915 209 Topsector Logistiek

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Uitreiking Resultatenboek Het gonsde op dinsdag 16 april in het Feyenoord stadion. Niet vanwege een voetbalwedstrijd. Maar in verband met het vijfde jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ruim 900 logistieke…