Topsector Logistiek

640 334 Topsector Logistiek

Overheid en bedrijfsleven zorgen voor snellere importprocedures haven Rotterdam

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven maatregelen nemen om de verplichte importkeuring en de doorstroming van goederen sneller en efficiënter…

995 476 Topsector Logistiek

Topsectoren: missies voor de toekomst

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit zijn enkele vragen die de overheid in alle regio’s aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen…

1024 683 Topsector Logistiek

Terugblik Topsector Logistiek congres 2019: ‘Implementatie van innovatie’

Het Topsector Logistiek congres 2019 is een feit. Wij kijken terug op een geslaagd congres. Ruim 900 logistiek professionals kwamen naar het Feyenoord stadion om zich te laten informeren over-…

1024 576 Topsector Logistiek

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april heeft het kabinet in de ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de…

915 209 Topsector Logistiek

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Uitreiking Resultatenboek Het gonsde op dinsdag 16 april in het Feyenoord stadion. Niet vanwege een voetbalwedstrijd. Maar in verband met het vijfde jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ruim 900 logistieke…

961 1024 Topsector Logistiek

Klimaatakkoord, Nationale Energie Verkenning en Logistiek: de achtergrond cijfers over uitstoot

In de context van de klimaattafel verduurzaming logistiek is gebleken dat de gerapporteerde CO2-emissies in de Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight Outlook verschillen met de cijfers in…

1024 683 Topsector Logistiek

Nieuwe MIT-regeling gaat op 9 april open

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen met verschillende subsidieregelingen. Een mooi voorbeeld is de Mkb-innovatiestimulering Regio en (MIT). Deze regeling, die inmiddels 5 jaar bestaat, stimuleert innovatie bij…

500 334 Topsector Logistiek

Studiereis Artificial Intelligence tijdens Transport & Logistics fair München

De Topsector Logistiek organiseert van dinsdag 4- tot en met donderdag 6 juni een studiereis naar München. Naast het bezoek aan de ‘Transport & Logistics fair’ zullen we ook een aantal…

631 420 Topsector Logistiek

Verduurzamen van e-commerce sector

De Topsector Logistiek, Connekt en Thuiswinkel.org werken al ruim drie jaar samen om de verduurzaming van e-commerce te bevorderen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in februari 2019 presenteerde Thuiswinkel.org…

470 313 Topsector Logistiek

Binnenvaart bundelt kracht in Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor

TMA Logistics, CTU en VCL slaan de handen ineen met de oprichting van de North West Central Corridor. Deze bundeling van lading heeft een betrouwbaarder barge-product tot resultaat en leidt…

470 313 Topsector Logistiek

Nieuwe subsidie elektrisch transport gestart

Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dagen ook dit jaar weer ondernemers, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties uit om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Onder andere door innovatieve…

244 163 Topsector Logistiek

Onderzoek ontwikkeling licht elektrische vrachtvoertuigen

Licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s). We zien ze steeds vaker in de stad. En dat is niet zo vreemd. Deze voertuigen met elektrische aandrijving of (trap)ondersteuning zijn een goede oplossing om…