Topsector Logistiek

1024 768 Topsector Logistiek

Meer concurrentievoordeel Nederlandse AGF-keten dankzij e-certificaten

Rob Zuidwijk, professor Global Supply Chains and Ports Op 1 januari 2020 gaat het onderzoeksproject “Government Digitization to Enhance Agro-food Chains” van start. Dit project, ondersteund door de Topsector Logistiek,…

1024 682 Topsector Logistiek

European Warehouse F-35 ceremonieel geopend

Op 1 november landde de eerste F-35 op Nederlandse bodem. Na het officiële onthaal op vliegbasis Leeuwarden vierde vliegbasis Woensdrecht het volgende feest: Woensdrecht wordt de Europese centrale opslagplaats voor…

1000 667 Topsector Logistiek

PODCAST: de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor logistiek

Kunstmatige intelligentie is nog volop in ontwikkeling, maar toch kunnen we nu al zien waar op logistiek gebied de mogelijkheden liggen. Onder leiding van TKI Dinalog pakken wetenschappers en pioniers…

770 200 Topsector Logistiek

Topsectoren en Human Capital: samen aan de slag voor de banen van morgen

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond bijvoorbeeld zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid. De ontwikkelingen en innovaties gaan zo snel dat een…

640 428 Topsector Logistiek

Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85…

500 334 Topsector Logistiek

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid voor topsectoren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Topsector Logistiek gevraagd om een deel-KIA (Kennis en Innovatie Agenda) op te stellen…

1024 576 Topsector Logistiek

Op weg naar een Factor 6 productiviteitsverbetering op het gebied van logistiek

Community Lean & Green Op 17 september 2019 organiseerde de Topsector Logistiek samen met Lean & Green en Green Deal ZES de Lean & Green Summit i.s.m Factor 6 in…

1024 576 Topsector Logistiek

Acht consortia van start in Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

Voor de ontwikkeling van een Duurzaam Living Lab voor de Topsector Logistiek zijn naar aanleiding van de call ‘Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten’ van NWO en TKI Dinalog…

1024 535 Topsector Logistiek

Lean & Green Summit i.s.m Factor 6: samen op weg naar Factor 6 productiviteitsverbetering

Nederland behoort op het gebied van logistiek en goederenvervoer wereldwijd tot de top. De ambities in het Klimaatakkoord en de groeiende vraag naar transport zorgen echter voor de nodige uitdagingen…

500 334 Topsector Logistiek

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid voor topsectoren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Topsector Logistiek gevraagd om een deel-KIA (Kennis en Innovatie Agenda) op te stellen…

150 150 Topsector Logistiek

Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg

Met een impuls van €40 miljoen euro voor goederenvervoer stimuleert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een zogeheten modal shift. De minister wil hiermee dat het transport van goederen…

1000 667 Topsector Logistiek

Evofenedex lanceert digitaal matchingplatform verladers

Twee jaar geleden startten ondernemersvereniging evofenedex samen met Tilburg University het onderzoeksproject COMPOSE. Het project richt zich op het faciliteren van strategische verladerssamenwerking tussen niet-concurrerende verladers door ze bij elkaar…