Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aanbesteding projectmanagers Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek

Aanmelden voor

Aanbesteding projectmanagers Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek

Aanbesteding projectmanagers Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek

12 januari 2024

Leestijd ± 1 minuut

Het programma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek (MWB) heeft als doel om de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof- en CO2-reductie te realiseren. Dit programma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). SEB werkt samen met stakeholders in de bouwsector om een haalbare en effectieve routekaart op te stellen waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt.

Voor het programma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek zijn wij op zoek naar 5 verschillende projectleiders die ieder verantwoordelijk zijn voor een Living Lab. Deze onderzoeksaanpak test en ontwikkelt innovaties in de praktijk met actieve betrokkenheid van gebruikers. In de governancestructuur is de Programma Manager Living Labs de leidinggevende van de projectleider.

Deze Living Labs betreffen:

 1. Emissies
  • Voorspellen, meten en monitoren emissies;
  • Uitrol NOx (emissie) Footprinting;
 2. Elektrificatie & Energielogistiek
  • Neveneffecten inzet Zero Emission materieel;
  • Energielogistiek op de Zero Emission bouwplaats;
 3. Gebiedsontwikkeling Emissies, Elektrificatie & Energielogistiek
  • Gebiedsontwikkeling en de rol van de Overheid;
 4. Assemblage, Logistiek & Ketenaansturing
  • Impact dominante prefab bouwwijzen;
  • Toepassing en opschaling inzet bouwhubs;
  • Ketenregie voor effectieve (prefab/modulaire) bouwlogistiek;
 5. Digitalisering & Bouwketen
  • Digitalisering en data integratie (prefab) bouwketen;
  • Beschikbaarheid data en informatielogistiek;

De verantwoordelijkheden van iedere projectleider zijn:

 • Opstellen van een projectplan voor de doelen van het Living Lab;
 • Opstellen van een Living Lab-planning;
 • Opstellen van status/voortgangsupdates;
 • Aansturen van het Living Lab-team;
 • Invulling geven aan de doelen van de specifieke Living Lab;
 • Afstemmen en communiceren met het programmamanagement;
 • Leveren van input uit de Living Lab t.b.v. opleidingsdoeleinden.

Kijk op TenderNed voor alle informatie over deze aanbesteding.