Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Start Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023

Aanmelden voor

Start Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023

Start Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023

07 januari 2021

Leestijd ± 1 minuut

Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de in december 2019 vastgestelde actieagenda 2020-2023. Deze is gericht op de ambitie voor 2050: een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Hiermee bouwt de Topsector Logistiek voort op de resultaten van afgelopen jaren. Het nieuwe uitvoeringsprogramma legt meer nadruk op het opschalen en implementeren van bestaande technieken en innovaties op de korte termijn met een groter bereik en onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties op de lange termijn.

Toonaangevend in de logistiek

Nederland is toonaangevend in logistiek. Dit maakt ons land een aantrekkelijke vestigingslocatie. Logistiek is bovendien onmisbaar voor andere sectoren, zoals zorg, voedsel en maakindustrie. Dit maakt de logistiek een belangrijke economische sector. Om internationaal voorop te blijven lopen blijft innovatie noodzakelijk. Daarnaast heeft de logistiek een ­flinke opgave om CO2 en andere uitstoot terug te dringen. In het programma Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Een programma met slagkracht

De programmaorganisatie van de Topsector Logistiek is in het nieuwe uitvoeringsprogramma aangepast. Langs drie toepassingsgebieden en drie prioritaire thema’s worden activiteiten ontplooid. Deze toepassingsgebieden zijn:

  • Steden
  • Multimodale transportcorridors & knooppunten
  • Supply chains & logistieke ketens

Overkoepelend wordt gewerkt aan onderzoek en kennisontwikkeling op drie prioritaire inhoudelijke thema’s:

  • Duurzaamheid
  • Datagedreven logistiek
  • Ketenregie.

Dit gebeurt vraag gestuurd vanuit de toepassingsgebieden. Ook gaat er aandacht naar doorsnijdende thema’s als:

  • Human capital
  • Internationalisering
  • Wet- en regelgeving

In het kort

Meer weten over het uitvoeringsprogramma, lees dan hier een overzicht van het programma en de doelstellingen of bekijk de infographic voor een snel overzicht.