Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Studie: DNS als Service Detectie Mechanisme voor BDI

Aanmelden voor

Studie: DNS als Service Detectie Mechanisme voor BDI

Studie: DNS als Service Detectie Mechanisme voor BDI

Het Basic Data Infrastructuur (BDI)-framework is een specifieke implementatie van federatieve datadeel-principes gericht op coördinatie-uitdagingen in sectoren als logistiek, bouw en engineering. Lees in dit artikel meer over de studie naar de Domain Name Service (DNS) voor toepassing binnen de BDI.

18 januari 2023

Leestijd ± 2 minuten

**ENGLISH TEXT BELOW**

De BDI is een specifieke invulling van de generieke aanpak van ‘federatief data delen’ in zogenaamde dataspaces. Federatief delen van gegevens wordt algemeen beschouwd als een aantrekkelijke optie om de uitdagingen aan te pakken rondom het benutten van het volledige zakelijke potentieel van de opkomende data-economie.

Een van de uitdagingen in sectoren die divers en internationaal zijn, is het organiseren van machine-to-machine ontdekking van partijen die zich aan het raamwerk houden, van de beschikbaarheid (indien aanwezig) van IT-gebaseerde diensten zoals gedefinieerd in het raamwerk en de locatie van middelen.

Wanneer partijen data willen delen, is het cruciaal dat ze elkaars data gemakkelijk kunnen vinden en ontsluiten. Dit vereist een wederzijdse overeenstemming over wat te delen, hoe dit te delen en de locatie van de gegevens. Deze studie stelt een mechanisme voor gebaseerd op de bestaande Domain Name Service (DNS) van het internet.

De studie is uitgevoerd en opgesteld door Remco van ’t Veer van Jomco in opdracht van Topsector Logistiek.

Wilt u meer informatie over de Basis Data Infrastructuur? Bezoek dan onze website.


**ENGLISH TEXT**

Study: DNS as Service Discovery Mechanism for BDI

The Basic Data Infrastructure (BDI) framework is a specific implementation of federated data sharing principles focused on coordination challenges in sectors like logistics, construction, engineering & contracting.

The BDI is a specific implementation of the generic approach of ‘federative data sharing’ in so called data spaces. Federative data sharing is widely considered to be an attractive option to address the challenges for fully exploiting the business potential for the emerging data economy. One of the challenges in sectors that are diverse and international is how to organize machine-to-machine discovery of parties that adhere to the framework, of the availability (if any) of IT-based services as defined in the framework, and the location of resources.

When parties want to share data, it is crucial that they can easily find and access each other’s data. This requires a mutual agreement on what to share, how to share it, and the location of the data. This study proposes a mechanism based upon the existing Domain Name Service (DNS) of the Internet.

The study was carried out and drawn up by Remco van ’t Veer of Jomco on behalf of Top Sector Logistics.

Would you like have more information about the Basic Data Infrastructure? Visit our website.