Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuw jaar, nieuwe website

Aanmelden voor

Nieuw jaar, nieuwe website

Nieuw jaar, nieuwe website

De afgelopen maanden is enthousiast gewerkt aan de bouw van onze nieuwe website. De uitstraling en de structuur zijn aangepast en sluiten nu beter aan bij onze ambities en bij de wensen van bezoekers.

28 januari 2022

Leestijd ± 1 minuut

Deze website is een podium voor alles wat Topsector Logistiek doet. Aan de ene kant om de veelheid aan activiteiten en resultaten weer te geven, aan de andere kant om kennisuitwisseling en deelname aan de lopende activiteiten te stimuleren.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma 2021-2023 met de 4 toepassingsgebieden en 7 thema’s vormt het uitgangspunt. Elk heeft zijn eigen pagina waarop informatie, gerelateerd nieuws en events worden getoond. Is iemand geïnteresseerd in stadslogistiek, dan is op de pagina Steden alle informatie over dit toepassingsgebied te vinden.

Toepassingsgebieden en thema’s

De toepassingsgebieden zijn: Steden, Supply Chains, Multimodale Coridors, Bouwlogistiek en mobiele werktuigen. Overkoepelend wordt gewerkt aan onderzoek en kennisontwikkeling op 3 prioritaire inhoudelijke thema’s en 4 doorsnijdende thema’s. Deze 7 thema’s zijn: duurzaamheid, datagedreven, ketenregie, human capital, internationalisering, wet- en regelgeving en innovatiemonitoring.

Doorontwikkeling: kennisbank

In deze oplevering van de website is de Kennisbank – nu een aparte website – nog niet geïntegreerd in de website van Topsector Logistiek. Dit staat voor 2022 op de planning. In de kennisbank wordt alle informatie over lopende en afgeronde projecten van de Topsector Logistiek beschikbaar gemaakt.