Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 kent drie toepassingsgebieden, waarvan STEDEN er één van is. Binnen het toepassingsgebied steden vinden 3 soorten activiteiten plaats: toegepast onderzoek, het ontwikkelingen van handvatten en methodieken en het vergroten van de bewustwording bij de betrokken doelgroepen zoals (kleine) ondernemers en toeleveranciers.

Binnen het toepassingsgebied steden definiëren we de volgende programmalijnen:

  • Vitale economie
    Het verduurzamen van transport en bezorgingen in de binnensteden moet bijdragen aan de economische vitaliteit van haar bewoners, bezoekers en bedrijven. Verduurzaming moet hand in hand gaan met de professionalisering van de logistieke ketens. Door samen te werken, meer te bundelen, innovatieve logistieke concepten toe te passen, ontstaat er tijds – en efficiencywinst.
  • Integrale gebiedsontwikkeling
    De beperkte ruimte in de stad vraagt om een integrale gebiedsontwikkeling waar de logistiek een duurzame en efficiënte rol in heeft.
  • Haalbare verduurzaming
    Klimaatdoestellingen moeten haalbaar en realistisch zijn. Dit vraagt om passend beleid, technische innovaties en aanpassingen binnen het bedrijfsproces of te wel: het anders organiseren van processen en het aanpassen van gedrag en gewoonten.

Meer informatie of deelnemen?

In onze kennisbank is meer informatie over de projecten binnen deze aandachtsgebieden te vinden. Wanneer u interesse heeft in deelname aan een van onze activiteiten, neem dan contact met ons op via info@topsectorlogistiek.nl en vermeld hierbij in het onderwerp: Deelname Steden.

Scroll naar beneden voor gerelateerde projecten, nieuwsberichten en downloads

Participeren?

Wilt u deelnemen aan de activiteiten binnen het programma Steden?

Ja, ik doe mee!

Gerelateerd nieuws Steden

Naar al het nieuws