Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Technology Readiness Levels (TRL)

Wereldwijd wordt de laatste jaren steeds meer gebruikgemaakt van Technology Readiness Levels (TRL’s). Een TRL geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is.

Leestijd ± 1 minuut

Hoe hoger het TRL-niveau hoe meer een innovatie zich technisch en functioneel al heeft bewezen en dus hoe sneller deze innovatie technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. 

TRL 1: Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn bekend
TRL 2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is geformuleerd
TRL 3: Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel aangetoond
TRL 4: De technologie van alle sleutelcomponenten werkt onder laboratoriumcondities
TRL 5: De voor het prototype benodigde technologieën werken onder relevante omstandigheden
TRL 6: Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL 7: Een prototype kan getest worden onder operationele omstandigheden
TRL 8: Het systeem is getest en gevalideerd onder de operationele omstandigheden
TRL 9: Klaar voor toepassing

Fases

TRL 1 t/m 3 = Onderzoeksfase

TRL 4 t/m 6 = Ontwikkelfase

TRL 7 t/m 8 = Demonstratiefase

TRL 9 = Toepassingsfase

Projecten Topsector Logistiek

De TRL-code bij onze projecten geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is. Onze projecten vind je in de Kennisbank.

Segmentatie- en classificatievormen van voertuig-configuraties voor transport

Project

Segmentatie- en classificatievormen van voertuig-configuraties voor transport

De Topsector Logistiek heeft Transport Beat en Revnext gevraagd om de bestaande codelijsten voor voertuigconfiguraties in transport te inventariseren voor toepassingen zoals intelligente toegang tot steden, vervoersstatistieken, en diverse heffingen.

Lees meer
Verkenning modaliteit buisleiding: digitalisering en ketenbesturing

Project

Verkenning modaliteit buisleiding: digitalisering en ketenbesturing

Dit project biedt een analyse van de modaliteit buisleidingen, waarbij gekeken is naar de mogelijke regiefunctie en verbinding met het logistieke systeem.

Lees meer
Whitepaper Non-Financial Reporting voor transparante en eerlijke supply chains

Project

Whitepaper Non-Financial Reporting voor transparante en eerlijke supply chains

Hoe kun je aantoonbaar maken wat de impact van producten in de supply chain is, welke data heb je daarvoor nodig en hoe bewaak je de integriteit van die data? Met deze ...

Lees meer