Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Technology Readiness Levels (TRL)

Wereldwijd wordt de laatste jaren steeds meer gebruikgemaakt van Technology Readiness Levels (TRL’s). Een TRL geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is.

Leestijd ± 1 minuut

Hoe hoger het TRL-niveau hoe meer een innovatie zich technisch en functioneel al heeft bewezen en dus hoe sneller deze innovatie technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. 

TRL 1: Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn bekend
TRL 2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is geformuleerd
TRL 3: Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel aangetoond
TRL 4: De technologie van alle sleutelcomponenten werkt onder laboratoriumcondities
TRL 5: De voor het prototype benodigde technologieën werken onder relevante omstandigheden
TRL 6: Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL 7: Een prototype kan getest worden onder operationele omstandigheden
TRL 8: Het systeem is getest en gevalideerd onder de operationele omstandigheden
TRL 9: Klaar voor toepassing

Fases

TRL 1 t/m 3 = Onderzoeksfase

TRL 4 t/m 6 = Ontwikkelfase

TRL 7 t/m 8 = Demonstratiefase

TRL 9 = Toepassingsfase

Projecten Topsector Logistiek

De TRL-code bij onze projecten geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is. Onze projecten vind je in de Kennisbank.

Komt niet op de website

Project

Komt niet op de website

Komt niet op de website

Lees meer
Deze mag niet op de website

Project

Deze mag niet op de website

Nope

Lees meer
QuickScan koelmotoren in binnensteden: kansen voor verduurzaming

Project

QuickScan koelmotoren in binnensteden: kansen voor verduurzaming

Met het oog op de invoering van Zero Emissiezones is de transitie naar volledige uitstootvrije koelingen relevant. . In deze marktconsultatie is de huidige markt van koelmotoren verkend en de verduurzamingskansen geïnventariseerd.

Lees meer