Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Technology Readiness Levels (TRL)

Aanmelden voor

Technology Readiness Levels (TRL)

Technology Readiness Levels (TRL)

Wereldwijd wordt de laatste jaren steeds meer gebruikgemaakt van Technology Readiness Levels (TRL’s). Een TRL geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is.

Leestijd ± 1 minuut

Hoe hoger het TRL-niveau hoe meer een innovatie zich technisch en functioneel al heeft bewezen en dus hoe sneller deze innovatie technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. 

TRL 1: Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn bekend
TRL 2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is geformuleerd
TRL 3: Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel aangetoond
TRL 4: De technologie van alle sleutelcomponenten werkt onder laboratoriumcondities
TRL 5: De voor het prototype benodigde technologieën werken onder relevante omstandigheden
TRL 6: Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL 7: Een prototype kan getest worden onder operationele omstandigheden
TRL 8: Het systeem is getest en gevalideerd onder de operationele omstandigheden
TRL 9: Klaar voor toepassing

Fases

TRL 1 t/m 3 = Onderzoeksfase

TRL 4 t/m 6 = Ontwikkelfase

TRL 7 t/m 8 = Demonstratiefase

TRL 9 = Toepassingsfase

Projecten Topsector Logistiek

De TRL-code bij onze projecten geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is. Onze projecten vind je in de Kennisbank.

Tactische besluitvorming (extreme) waterstanden

Project

Tactische besluitvorming (extreme) waterstanden

Onderzoek waarde van middellange termijnvoorspellingen van waterstanden.

Lees meer
Multimodal resilience ladingstromen op de Rijn

Project

Multimodal resilience ladingstromen op de Rijn

Onderzoek naar effecten van waterstanden op de goederenstromen over de Rijn.

Lees meer
Demonstratie Inzet en Handhaving Hybride truck in ZE Zone

Project

Demonstratie Inzet en Handhaving Hybride truck in ZE Zone

Om de mogelijkheden tot handhaving van (plug-in) hybride voertuigen verder te verkennen heeft de Topsector Logistiek in 2022 Buck Consultant International ( gevraagd om een pilot op te zetten met voertuigfabrikanten en gemeenten om ...

Lees meer