Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Technology Readiness Levels (TRL)

Aanmelden voor

Technology Readiness Levels (TRL)

Technology Readiness Levels (TRL)

Wereldwijd wordt de laatste jaren steeds meer gebruikgemaakt van Technology Readiness Levels (TRL’s). Een TRL geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is.

Leestijd ± 1 minuut

Hoe hoger het TRL-niveau hoe meer een innovatie zich technisch en functioneel al heeft bewezen en dus hoe sneller deze innovatie technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. 

TRL 1: Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn bekend
TRL 2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is geformuleerd
TRL 3: Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel aangetoond
TRL 4: De technologie van alle sleutelcomponenten werkt onder laboratoriumcondities
TRL 5: De voor het prototype benodigde technologieën werken onder relevante omstandigheden
TRL 6: Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL 7: Een prototype kan getest worden onder operationele omstandigheden
TRL 8: Het systeem is getest en gevalideerd onder de operationele omstandigheden
TRL 9: Klaar voor toepassing

Fases

TRL 1 t/m 3 = Onderzoeksfase

TRL 4 t/m 6 = Ontwikkelfase

TRL 7 t/m 8 = Demonstratiefase

TRL 9 = Toepassingsfase

Projecten Topsector Logistiek

De TRL-code bij onze projecten geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium van ontwikkeling een innovatie is. Onze projecten vind je in de Kennisbank.

Resultaten integrale analyse - top 10 maatregelen containerlogistiek

Project

Resultaten integrale analyse - top 10 maatregelen containerlogistiek

Op basis van 3 onderzoeken die eerder zijn uitgevoerd om de mogelijkheden in kaart te brengen om de congestie in de container supply chains te verlichten zijn maatregelen beoordeeld op haalbaarheid en effectiviteit. ...

Lees meer
Verbeteren data voor onderbouwing programma Schoon en Emissieloos Bouwen

Project

Verbeteren data voor onderbouwing programma Schoon en Emissieloos Bouwen

In het kader van de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) zijn transitiepaden ontwikkeld om emissies in de bouw te reduceren.

Lees meer
Onderzoek semantische modellen in andere sectoren

Project

Onderzoek semantische modellen in andere sectoren

Binnen de sector Logistiek wordt een sectoraal datamodel op basis van bestaande internationale standaarden gecreëerd en afgestemd. In dit project wordt onderzocht hoe dit model gekoppeld kan worden aan nieuwe of ...

Lees meer