Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in relatie tot Tijd & Capaciteit

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in relatie tot Tijd & Capaciteit

Doel van het
project:

De
Topsector Logistiek is in samenwerking met Districon actief met carbon
footprinting analyses bij bedrijven en heeft de ambitie om een volgende stap te
zetten bij deze analyses. Met inzicht in de capaciteit van de voertuigen in
relatie tot de vervoerde lading (beladingsgraad) en met inzicht in de
tijdsbesteding van voertuigen wordt de mate van efficiëntie van het vervoer
inzichtelijk gemaakt. Het doel is dan ook om deze informatie te gebruiken om na
te gaan of bedrijven in staat zijn om emissiereductie te realiseren en duurzamer
te vervoeren.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt een
gefaseerde analyse van aangeleverde data van een aantal bedrijven, waaruit
lessen kunnen worden getrokken op zowel efficiëntie als duurzaamheid. Dit wordt
gedaan door data uit TMS, FMS en boordcomputer samen te brengen en eventueel
ontbrekende data op te vragen. Met behulp van BigMile kan deze data worden geanalyseerd
voor optimalisatiemogelijkheden en potentiële CO2-reductie.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit adviesrapport
worden gepresenteerd als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel
oogpunt en bestuursperspectief. Dit wordt vormgegeven als een PowerPoint
rapportage, waaruit feedback wordt verzameld, waarna deze feedback verder wordt
uitgewerkt tot eindaanbevelingen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit rapport
is zowel de publieke als private stakeholders die zich bezighouden met de verduurzamingen
en optimalisatie van de logistieke sector. Ondernemers kunnen deze informatie
gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in de efficiëntie en
CO2-uitstoot van diens projecten. Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken
om beleid hierop aan te passen.