Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) 150 150 Topsector Logistiek

Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Na de ondertekening van het NLIP- convenant op 3 april zijn diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Voorbeelden van projecten zijn Papierloos Transport (in samenwerking met TLN), Keteninformatie in de…

Corridorstudies Kernnet Logistiek 150 150 Topsector Logistiek

Corridorstudies Kernnet Logistiek

De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in de MIRT-overleggen met de regio’s Oost-Nederland en Brabant gesproken over onderzoeken per goederencorridor. Het ministerie van IenM gaat in twee MIRT-onderzoeken…

Innovatiecontract 2014-2015 150 150 Topsector Logistiek

Innovatiecontract 2014-2015

NWO, TNO en Dinalog hebben samen met het bedrijfsleven hard gewerkt aan de invulling van het Innovatiecontract 2014-2015. Ze hebben aangegeven welke middelen zij via het TKI beschikbaar willen stellen…

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) 150 150 Topsector Logistiek

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

Vanuit EZ is per Topsector 2 miljoen beschikbaar gesteld in de zogenaamde MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). De tweede call is open tussen 25 september en 3 oktober. De regeling wordt…

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’ 150 150 Topsector Logistiek

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’

Een unieke doorbraak. Dat mag je wel zeggen van de ondertekening van het Convenant  ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform’, volgens Rutger van Slobbe van het Strategisch Platform Logistiek. Op 3 april…

Synchromodaal Transport 150 150 Topsector Logistiek

Synchromodaal Transport

Voor Synchromodaal Transport zijn meer dan 10 pilots gestart of al uitgevoerd in diverse onderdelen van de logistieke sector, zoals zeehaventerminals, binnenhaventerminals, een rederij en verladers. Eén daarvan is de…

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief Topsector Logistiek

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief

De uitwerking van met name de organisatorische vormgeving van buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek is in handen van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries van EZ en IenM, Mainports…

Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek 150 150 Topsector Logistiek

Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek

Het doel van 4C is het creëren van schaalvoordelen door samenwerking binnen en tussen ketens. Door betere planning, het voorspellen van logistieke bewegingen en nieuwe business modellen worden de voordelen…

Trade Compliance and Border Management 150 150 Topsector Logistiek

Trade Compliance and Border Management

Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk is een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om juist Nederland als Gateway voor Europa te gebruiken. Het succes van de handelsfacilitatie in Nederland is…

Bijeenkomst met de regio’s 150 150 Topsector Logistiek

Bijeenkomst met de regio’s

Diverse regio’s ontwikkelen plannen voor goederenvervoer of logistiek. Sommige regio’s stemmen dit af met het SPL secretariaat, maar met andere regio’s is weinig contact. Op donderdag 4 april 2013 vond…

Kernnetwerk 150 150 Topsector Logistiek

Kernnetwerk

In het SPL is een kernnetwerk van verbindingen (weg, water, spoor) besproken. Het kernnetwerk geeft aan welke verbindingen voor de Topsector Logistiek prioriteit hebben.  Het SPL heeft al in 2011…

Supply Chain Finance (SCF) 150 150 Topsector Logistiek

Supply Chain Finance (SCF)

Supply Chain Finance is een relatief nieuw onderwerp. Het doel is het optimaliseren van de financiering in de totale supply chain en het integreren van de financiële processen tussen onder…