Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Feestelijke ondertekening Green Deal Zes bedrijven stationsgebied Utrecht

Aanmelden voor

Feestelijke ondertekening Green Deal Zes bedrijven stationsgebied Utrecht

Feestelijke ondertekening Green Deal Zes bedrijven stationsgebied Utrecht

12 januari 2018

Leestijd ± 1 minuut

Op donderdag 11 januari tekenden deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal. In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Door samen te werken aan kleine en grotere projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (Placemaking), versterken initiatiefnemers elkaar voor het behalen van de duurzaamheids-doelstellingen.

Met de ondertekening is de ambitie voor emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied bezegeld en treden de participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal in de voetsporen van ondernemers in de historische binnenstad van Utrecht. Het gezamenlijke doel is om in samenwerking met de gemeente en brancheorganisaties vanaf 2025 het centrum CO2-uitstootvrij te bevoorraden.

Wethouder Lot van Hooijdonk woonde het event bij

Wethouder Lot van Hooijdonk woonde het event bij

Het ondertekenen van de intentieverklaring is enkel het begin van een duurzaam initiatief en geeft aanzet voor onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor emissievrij goederenvervoer. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht:

  • Hoe goederenstromen gebundeld kunnen worden (zoals die van kantoorartikelen) en hoe gezamenlijk de inkoopvoorwaarden hiervan kan worden aangescherpt.
  • Hoe collectieve afspraken gemaakt kunnen worden met leveranciers.
  • Hoe gefaseerd gebruik kan worden gemaakt van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen en de invoering hiervan. Deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden.
  • Hoe gezamenlijke afleverpunten (‘hubs’) aan de rand van het stationsgebied ontwikkeld kunnen worden om vanuit hier per fietskoerier of met elektrisch vervoer individuele bedrijven te bevoorraden.