Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Bedrijven realiseren doorbraken in ‘Joint Corridor Development’ met Actieprogramma Lean & Green Off-Road

Aanmelden voor

Bedrijven realiseren doorbraken in ‘Joint Corridor Development’ met Actieprogramma Lean & Green Off-Road

Bedrijven realiseren doorbraken in ‘Joint Corridor Development’ met Actieprogramma Lean & Green Off-Road

16 november 2017

Leestijd ± 3 minuten

Meer dan 75 verladers en vervoerders zijn vandaag aangezet om in 100 dagen samen het verschil te gaan maken begin 2018. Hiertoe heeft Lean & Green Off-Road vanaf nu met de toetreding van de regio Noord-Holland een landelijke dekking. Dat alle bedrijven in Nederland vanaf vandaag eenvoudig en snel toegang hebben tot het landelijke logistieke actienetwerk ‘Lean & Green Off-Road’ gaat Nederland grote maatschappelijke voordelen opleveren. Dankzij de ontwikkeling van gezamenlijke corridors over het spoor, de binnenvaart en de weg halen verladers 80% van het vervoer van de weg op deze corridors. Dat is goed voor:

  • de economie (verbeterde beschikbaarheid van goederen in de markt (tijdig en betrouwbaar) en ontwikkeling van schaalbare synchromodale oplossingen)
  • de leefomgeving (op de corridor Brabant-Rzepin Polen jaarlijks al 40.884ton CO₂-reductie voor 2020)
  • de mobiliteit en doorstroming op de wegen (transportkilometers van de weg naar het spoor en de binnenvaart verplaatsen). Met Lean & Green Off-Road spelen de deelnemende bedrijven ook in op het chauffeurstekort en het gebrek aan logistiek personeel, dat de komende jaren fors zal toenemen.

Het initiatief is ontwikkeld door het landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt, met ondersteuning van onafhankelijke regionale partners. De aankondiging werd vanmiddag gedaan tijdens het landelijke Lean & Green Off-Road event in Arnhem.

De voordelen van Lean & Green Off-Road

Een jaar na de lancering van Lean & Green Off-Road is het programma nu compleet om bedrijven in Nederland massaal doorbraken te doen realiseren met de ontwikkeling van ‘Joint Corridors’ en Synchromodaal Transport. Bundeling van goederen en slim gebruik van andere modaliteiten – een principe dat in de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal transport’ – levert veel voordelen op. Voor bedrijven is de perfecte beschikbaarheid van producten belangrijk. Via de internationale corridors die zij binnen Lean & Green Off-Road samen met andere bedrijven ontwikkelen, kunnen ze hun producten bundelen, het vervoer ervan versnellen en daarmee de service aan hun klanten verbeteren. Met de toetreding van Noord-Holland tot Lean & Green Off-Road kan dit vanaf vandaag vanuit elke regio in Nederland.

Tegelijkertijd nemen de betrokken bedrijven verantwoordelijkheid voor een leefbare en bereikbare omgeving, door een jaarlijkse besparing van 40.884 CO₂ en een vermindering van 18 miljoen wegkilometers op de corridor Brabant-Rzepin (Polen). 15 verladers, waaronder Samsung SDS, en 4 vervoerders, waaronder GVT en Essers, hebben hun krachten reeds gebundeld met de ontwikkeling en lancering van deze Joint Corridor. In Zeeland wordt gewerkt aan inzet van containerbinnenvaart om de drukke Rotterdamse wegen zoals de A15 te ontlasten. Ook in de andere regio’s worden initiatieven genomen voor gezamenlijke corridors.

Joint Corridor Scorecard

Voor het succesvol doorontwikkelen en opschalen van ‘Joint Corridors’ wordt de ‘Joint Corridor Scorecard’ gelanceerd als een waardegedreven kompas dat richting geeft aan deelnemers. Zo ook bij de bovengenoemde ‘Joint Corridor’ waarbij inmiddels 15 verladers en 4 vervoerders actief betrokken zijn.

Corridorontwikkeling: weConnekt app en Legal Office

Bedrijven kunnen vanuit elke regio aansluiten bij Lean & Green Off-Road, via regionale partners zoals NewWays, LIOF en Zeeland Connect of rechtstreeks via het landelijke Lean & Green Off-Road actieteam van Connekt in Delft. Het instrument dat Lean & Green Off-Road inzet om samenwerking te bespoedigen, is de weConnekt app: een logistieke matching app. Verladers en vervoerders kunnen op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen. Dat versnelt de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors. Met de inrichting van een Legal Office biedt Lean & Green Off-Road ook rechtszekerheid en transparantie aan de deelnemers.

Actiewebsite

Meer informatie is te vinden op de actiewebsite van Lean & Green Off-Road: www.lean-greenoffroad.nl.