150 150 Topsector Logistiek

Bijeenkomst met de regio’s

Diverse regio’s ontwikkelen plannen voor goederenvervoer of logistiek. Sommige regio’s stemmen dit af met het SPL secretariaat, maar met andere regio’s is weinig contact. Op donderdag 4 april 2013 vond…

150 150 Topsector Logistiek

Kernnetwerk

In het SPL is een kernnetwerk van verbindingen (weg, water, spoor) besproken. Het kernnetwerk geeft aan welke verbindingen voor de Topsector Logistiek prioriteit hebben.  Het SPL heeft al in 2011…

150 150 Topsector Logistiek

Supply Chain Finance (SCF)

Supply Chain Finance is een relatief nieuw onderwerp. Het doel is het optimaliseren van de financiering in de totale supply chain en het integreren van de financiële processen tussen onder…

150 150 Topsector Logistiek

Human Capital Agenda

Een sleutelfactor voor het realiseren van de ambities van de Topsector Logistiek is human capital. Samen met het Innovatiecontract is er daarom een Human Capital Agenda opgesteld. Naast het in…

150 150 Topsector Logistiek

MKB Stimuleringsregeling

Vanuit EZ is per Topsector 2 miljoen euro beschikbaar gesteld in de zogenaamde MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). De call daarvoor is inmiddels gesloten. De Topsector Logistiek heeft gekozen voor een…

150 150 Topsector Logistiek

TKI

TKI Dinalog wordt bestuurd door Willem Heeren (voorzitter), Michael Wisbrun, Frank van der Duyn Schouten en Leo Kusters. Recentelijk is daar Bart Schoonderwoerd, directeur Technische Unie, bijgekomen namens de SPL.…

150 150 Topsector Logistiek

Innovatiecontract 2014-2015

In juni van dit jaar wordt het nieuwe innovatiecontract voor 2014 en 2015 afgesloten. In dit innovatiecontract geven met name NWO, TNO en Dinalog aan welke middelen zij beschikbaar stellen…

150 150 Topsector Logistiek

Actal regeldruk scan

In opdracht van Actal voert TNO een scan uit van de regeldruk in de Topsector Logistiek. De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2013 verwacht.