150 150 Topsector Logistiek

‘Sleutelrol voor logistieke professionals’

De beschikking over genoeg logistieke ‘professionals’ is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. Daarvoor moeten onderwijs en arbeidsmarkt in de logistiek dichter bij…

150 150 Topsector Logistiek

Aad Veenman over de Innovatie-Estafette 2013

Op de website van de Innovatie-estafette 2013 staat bij de rubriek High Five een interview met Aad Veenman over de deelname van de Topsector Logistiek aan de Innovatie-estafette 2013. Hieronder…

150 150 Topsector Logistiek

Congres ‘Global Challenges in Smart Logistics’

Op 13 november 2013 vindt het congres ‘Global Challenges in Smart Logistics; innovation driving supply chain control’ plaats in Utrecht. Wilt u weten waar internationaal kansen liggen voor (gezamenlijke) ontwikkeling…

150 150 Topsector Logistiek

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Op zoek naar slimme en creatieve oplossingen in de logistiek? Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van…

150 150 Topsector Logistiek

Synchromodaal transport

Synchromodaal Transport begint inmiddels een bekend begrip te worden. Interessant om te zien is dat er niet één leidende partij is bij het vinden en uitvoeren van een synchromodale oplossing,…

150 150 Topsector Logistiek

Human Capital Agenda

Binnen de actie Human Capital Agenda zijn o.a. de volgende successen te melden: Op 4 juni jl. is het MBO Kennisakkoord Logistiek getekend; Op 29 mei is het vakcollege haven…

150 150 Topsector Logistiek

SCF Community geeft impuls aan Europese kennisuitwisseling

Nyenrode Business Universiteit en Dinalog hebben vorig jaar de Supply Chain Finance Community opgericht. De community is een onafhankelijk netwerk bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en supply chain finance professionals. De…

150 150 Topsector Logistiek

Vervolgbijeenkomsten met de regio’s

Op het Dinalog jaarcongres van 4 april jl. is, op initiatief van het Topteam Logistiek, de bijeenkomst `Versterking en synergie tussen Topsector Logistiek en de regio’ georganiseerd. Om een meer…

150 150 Topsector Logistiek

Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek

Het TKI Logistiek is druk aan de slag met het mobiliseren van de logistieke sector door deze te informeren en bekend te maken met het TKI, de structuur en werkwijze…

150 150 Topsector Logistiek

Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Na de ondertekening van het NLIP- convenant op 3 april zijn diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Voorbeelden van projecten zijn Papierloos Transport (in samenwerking met TLN), Keteninformatie in de…

150 150 Topsector Logistiek

Corridorstudies Kernnet Logistiek

De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in de MIRT-overleggen met de regio’s Oost-Nederland en Brabant gesproken over onderzoeken per goederencorridor. Het ministerie van IenM gaat in twee MIRT-onderzoeken…

150 150 Topsector Logistiek

Innovatiecontract 2014-2015

NWO, TNO en Dinalog hebben samen met het bedrijfsleven hard gewerkt aan de invulling van het Innovatiecontract 2014-2015. Ze hebben aangegeven welke middelen zij via het TKI beschikbaar willen stellen…