Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

Aanmelden voor

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen

14 oktober 2019

Leestijd ± 1 minuut

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid voor topsectoren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Topsector Logistiek gevraagd om een deel-KIA (Kennis en Innovatie Agenda) op te stellen die zich richt op “Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen” en deze in triple-helixverband uit te werken in een Kennis en Innovatie Agenda (KIA) voor de topsector.

Deze deel-KIA valt onder het deelthema Duurzaamheid van het thema Energietransitie en Duurzaamheid. De Deel-KIA-Toekomstbestendige-Mobiliteitssystemen is complementair aan MMIP 9 en 10 van de IKIA Klimaat en Energie, die onderdeel is van het Klimaatakkoord. De programmatische aanpak voor MMIP 9 en 10 is uitgewerkt in het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma Duurzame Mobiliteit. Voor de deel-KIA “Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen” wordt aangesloten bij de daarin beschreven aanpak en governance.

MMIPs 9 en 10 richten zich op innovaties voor reductie van de CO2-emissies van landgebonden transport (wegvervoer, spoor en binnenvaart) en sluiten daarmee aan bij de scope van het Klimaatakkoord. de deel-KIA “Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen” omvat het brede thema mobiliteit, waaronder alle milieu- en hinderaspecten naast CO2 voor landgebonden transport, innovaties in luchtvaart en maritiem transport, alsmede veiligheids- en bereikbaarheidsaspecten van alle verkeersmodaliteiten. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit en de besluitvorming omtrent infrastructuur. Onderzoeksprogramma’s en projecten in de 2 MMIPs en deze deel-KIA voor mobiliteit kunnen elkaar versterken en zullen alle drie in belangrijke mate aangrijpen op het niveau van het mobiliteitssysteem.

De in de deel-KIA opgenomen innovatieopgaven voor zeescheepvaart en luchtvaart omvatten naast de thema’s slim, veilig en betrouwbaar nadrukkelijk ook duurzaam inclusief de emissie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze sectoren vallen niet onder het Klimaatakkoord en zijn daarom niet meegenomen in MMIP 9 en 10.

[wpdm_package id=’11894′]