150 150 Topsector Logistiek

Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek

‘De meest succesvolle 4C-initiatieven zijn die waarbij verladers samen de regie over transport overdragen aan een professionele logistieke dienstverlener’, constateert Jan Fransoo, lid van het Topteam/Strategisch Platform Logistiek en inspirator…

150 150 Topsector Logistiek

Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR L)

In het Regeerakkoord Rutte 2 is ingezet op een vermindering van regeldruk. Gestreefd wordt naar een structurele verlaging per 2017 met 2,5 mld. (ten opzichte van 2012). In tenminste vijftien…

150 150 Topsector Logistiek

Masterclass Supply Chain Finance

Voor veel bedrijven biedt Supply Chain Finance uitkomst bij financierings- en cash flow-vraagstukken. Maar hoe pak je dat aan en wie heb je erbij nodig? Het antwoord krijgt u op…

150 150 Topsector Logistiek

Positie zeehavens versterkt

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu – mede namens de Minister van Economische Zaken Henk Kamp -, de vijf Nederlandse zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam/Strategisch Platform Logistiek hebben eind…

150 150 Topsector Logistiek

Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance

‘Wie grip wil krijgen op de complexe douanewereld, heeft kennis van logistiek en bedrijfssystemen nodig’, aldus Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties Douane Nederland. In dit interview vertelt Heijmann over nut en noodzaak…

150 150 Topsector Logistiek

Supply Chain Finance Community lanceert de Global Student Challenge

De Global Student Challenge 2014 is op 2 juni gelanceerd onder de vlag van de Supply Chain Finance Community, met als doel om de bekendheid en ontwikkeling van het vakgebied…

150 150 Topsector Logistiek

Ruim 1 mln. euro beschikbaar voor Topsector Logistiek in de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Het is voor het mkb  tot en met 22 september mogelijk om aanvragen in te dienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Topsector Logistiek. Het ministerie van Economische Zaken stelt deze middelen…

150 150 Topsector Logistiek

Brochure Topsector Logistiek

In mei 2014 is de brochure ‘Excelleren in Logistiek’ van de Topsector Logistiek verschenen. In de brochure staan de actiepunten uit de Actieagenda beschreven. U kunt de brochure hier downloaden. 

150 150 Topsector Logistiek

Uitnodiging: De kracht van andere modaliteiten

De logistieke sector in Nederland is van groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse economie. Hierin draagt het mkb in belangrijke mate bij. Daarom organiseert de Kamer…

150 150 Topsector Logistiek

Nederland in top drie internationale handel

  Nederland behoort tot de wereldtop van landen met beste faciliteiten voor de internationale handel. Ons land steeg dit jaar van de 7e naar de 3e plaats van de zogeheten…

150 150 Topsector Logistiek

Investeren in aanstormend talent essentieel voor innovatiekracht

  Vandaag ontvangen drie talentvolle studenten een speciale Topsectorbeurs Logistiek. Volgens de Topsector Logistiek is jong talent essentieel om van Nederland het best presterende logistieke land ter wereld te maken.…

150 150 Topsector Logistiek

Nederland gestegen in Word Logistics Performance Index

Donderdag 20 maart kwam de nieuwe World Logistics Performance index (WLPI) uit: Nederland is hierin gestegen van de vijfde naar de tweede plaats. De WLPI wordt om het jaar door…