150 150 Topsector Logistiek

SCF Community geeft impuls aan Europese kennisuitwisseling

Nyenrode Business Universiteit en Dinalog hebben vorig jaar de Supply Chain Finance Community opgericht. De community is een onafhankelijk netwerk bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en supply chain finance professionals. De…

150 150 Topsector Logistiek

Vervolgbijeenkomsten met de regio’s

Op het Dinalog jaarcongres van 4 april jl. is, op initiatief van het Topteam Logistiek, de bijeenkomst `Versterking en synergie tussen Topsector Logistiek en de regio’ georganiseerd. Om een meer…

150 150 Topsector Logistiek

Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek

Het TKI Logistiek is druk aan de slag met het mobiliseren van de logistieke sector door deze te informeren en bekend te maken met het TKI, de structuur en werkwijze…

150 150 Topsector Logistiek

Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Na de ondertekening van het NLIP- convenant op 3 april zijn diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Voorbeelden van projecten zijn Papierloos Transport (in samenwerking met TLN), Keteninformatie in de…

150 150 Topsector Logistiek

Corridorstudies Kernnet Logistiek

De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in de MIRT-overleggen met de regio’s Oost-Nederland en Brabant gesproken over onderzoeken per goederencorridor. Het ministerie van IenM gaat in twee MIRT-onderzoeken…

150 150 Topsector Logistiek

Innovatiecontract 2014-2015

NWO, TNO en Dinalog hebben samen met het bedrijfsleven hard gewerkt aan de invulling van het Innovatiecontract 2014-2015. Ze hebben aangegeven welke middelen zij via het TKI beschikbaar willen stellen…

150 150 Topsector Logistiek

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

Vanuit EZ is per Topsector 2 miljoen beschikbaar gesteld in de zogenaamde MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). De tweede call is open tussen 25 september en 3 oktober. De regeling wordt…

150 150 Topsector Logistiek

‘Informatie delen is cruciaal voor logistiek Nederland’

Een unieke doorbraak. Dat mag je wel zeggen van de ondertekening van het Convenant  ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform’, volgens Rutger van Slobbe van het Strategisch Platform Logistiek. Op 3 april…

150 150 Topsector Logistiek

Synchromodaal Transport

Voor Synchromodaal Transport zijn meer dan 10 pilots gestart of al uitgevoerd in diverse onderdelen van de logistieke sector, zoals zeehaventerminals, binnenhaventerminals, een rederij en verladers. Eén daarvan is de…

Topsector Logistiek

Topsector Logistiek Buitenlandpromotie / Internationaliseringsoffensief

De uitwerking van met name de organisatorische vormgeving van buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek is in handen van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries van EZ en IenM, Mainports…

150 150 Topsector Logistiek

Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek

Het doel van 4C is het creëren van schaalvoordelen door samenwerking binnen en tussen ketens. Door betere planning, het voorspellen van logistieke bewegingen en nieuwe business modellen worden de voordelen…

150 150 Topsector Logistiek

Trade Compliance and Border Management

Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk is een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om juist Nederland als Gateway voor Europa te gebruiken. Het succes van de handelsfacilitatie in Nederland is…