Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Wegwijzer voor afvalvervoer over water

Aanmelden voor

Wegwijzer voor afvalvervoer over water

Doel van het project:

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een handreiking voor transport van afval over water. Hiermee is beschikbare kennis over afvaltransport over water in één document te vinden en kunnen er handvatten geboden worden in het proces om tot afvaltransport over water te komen. Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten, specifiek beleidsambtenaren en bestuurders die afvalbeleid inrichten, implementeren, of er besluiten over maken.

 

Inhoud van het project:

Het
stimuleren van vervoer over water kan een significante bijdrage leveren aan het
verminderen
van vervoersbewegingen en daarmee aan het verduurzamen van de
logistiek.
Momenteel wordt het grootste deel van huishoudelijk afval nog over de
weg
getransporteerd naar de verwerkingslocatie, maar gemeentes kunnen nog verder gestimuleerd
worden middels deze handreiking om de transitie met transport van afval over
water te vergemakkelijken.

 

Resultaat van het project:

Een publiceerbare wegwijzer met een concreet stappenplan, ten behoeve van gemeentes en
provincies, om de transitie naar transport van afval over water te versoepelen.