Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Ritaandelen Stikstofuitstoot Binnen & Buiten Bebouwde Kom

Aanmelden voor

Ritaandelen Stikstofuitstoot Binnen & Buiten Bebouwde Kom

Doel van het
project:

Vervoerders en verladers van goederen kunnen
aanzienlijk bijdragen aan de transitie naar emissieloos vervoer, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. Vandaar dat Topsector Logistiek opdracht heeft
gegeven om, met een dataset van distributiedata, onderzoek te doen naar de
uitstoot bij de vervoerder Rensa. Het doel is om deze data te kunnen veralgemeniseren,
zodat de gehanteerde aanpak bij Rensa gebruikt kan worden door andere
vervoerders.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de ketenadministratie van de stikstofuitstoot door vracht- en bestelwagens.
Er is gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, voornamelijk GeoPandas
en Python, waarmee berekeningen konden worden gemaakt. Deze cijfers van
ongeveer 100 ritten konden worden gebruikt om bredere conclusies te trekken
over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom. Hierbij is rekening gehouden met verschillende materialen, hoeveelheden,
afstanden en brandstofverbruik.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden
vormgegeven als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de transportsector
uit te werken. Daarbij
kan op relatief eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in
aanmerking komen om stikstofuitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken.
Tevens kunnen hierin andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt
zoals onbenutte capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de bouwindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met het
verduurzamen van vracht- en bestelverkeer. Ondernemers kunnen deze informatie
gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Regionale
bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.