Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Performance Benchmarking

Aanmelden voor

Performance Benchmarking

Dit project betreft de ontwikkeling van een aanpak met betrekking tot monitoring van data van binnenvaartschepen met betrekking tot het containerstuwprogramma. Hierbij wordt samengewerkt met Autena, en wordt gezocht naar synergie met de dienstverlening van CoVadem. Het doel is om met moderne hulpmiddelen en baanbrekende nieuwe inzichten de binnenvaart te transformeren naar een meer winstgevende, schonere en efficiëntere vervoersmodaliteit.

Deelnemers

CoVadem Services