Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Community MKB, Verduurzaming en Effectief Data Gebruik

Aanmelden voor

Community MKB, Verduurzaming en Effectief Data Gebruik

Doel van het
project:

De
community MKB is een groep van verladers en dienstverleners. Deze community is
opgezet om expliciet het MKB een stap verder te kunnen helpen. De bedrijven
hebben nog geen nulmeting uitgevoerd. De kennis rondom duurzaamheid verschilt
enorm per bedrijf. Waar de ene zelf enorm gemotiveerd is om te verduurzamen
wordt de ander juist gemotiveerd door externe factoren (klantvraag). Ook de
beschikbare data en de tijdsinvestering om de data boven tafel te krijgen
verschilt enorm per bedrijf. De inhoudelijke ambitie van de community voor dit
project bestaat uit twee delen: (1) Verbeteren van de datakwaliteit en (2)
Verminderen van emissies.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt een overzicht van het verloop van het project voor
zowel individuele deelnemers en voor de community in zijn geheel, waarin wordt
weergegeven in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Ook biedt het een
overzicht van de maatregelen die deelnemers hebben genomen om de datakwaliteit
te verbeteren en vermindering van CO2-uitstoot te realiseren, en de mate van efficiëntie
per maatregel. Afrondend geeft dit rapport een plan van aanpak voor de toekomst
met aanbevelingen hoe de community verder gaat nadat het project is afgerond.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
adviesrapport worden gepresenteerd als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Het
is de bedoeling dat deelnemers van de community na afloop van dit project
zelfstandig doorgaan met de verdere ontwikkeling van het online community
platform.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is
zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het verduurzamen
van) het MKB in transport en logistiek. Producenten en transporteurs kunnen
deze informatie gebruiken om – op een zo zelfstandig mogelijke wijze –
inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie
gebruiken om beleid hierop aan te passen.