Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprinting voor Duurzaam Concurrentievermogen

Aanmelden voor

Carbon Footprinting voor Duurzaam Concurrentievermogen

Doel
van het project:

Om verantwoordelijkheid
te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot in logistieke sectoren, is het
belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te kunnen registreren. Om die
reden heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven aan BCI om de uitstoot van verschillende
bedrijven te analyseren, zodat een breder inzetbaar rekenmodel kan worden
ontworpen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de ketenadministratie van de CO2 uitstoot in verschillende sectoren.
Er is gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, waarmee berekeningen
konden worden gemaakt. Deze cijfers konden worden gebruikt om bredere
conclusies te trekken over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens. Hierbij is
rekening gehouden met verschillende stadia in de keten, van startproductie tot toelevering.
Er is ook rekening gehouden met verschillende materialen en verschillende typen
vervoer van zowel binnen als buiten Nederland.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport worden
vormgegeven als observaties en
aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen casussen uit de
logistieke sector uit te werken. Daarbij kan op relatief
eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in aanmerking komen
om uitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens kunnen hierin
andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals onbenutte
capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de maakindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het
verduurzamen van) logistieke ketens. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.