Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verkenning modaliteit buisleiding: digitalisering en ketenbesturing

Aanmelden voor

Verkenning modaliteit buisleiding: digitalisering en ketenbesturing

Doel van het project:
Op basis van interviews en een analyse van projecten en studies een beeld vormen van de ontwikkelingen in de modaliteit buisleidingen en tevens inzicht geven in de regiefunctie en uitdagingen in digitalisering rond de inzet van buisleidingen in een logistiek systeem.

Inhoud van het project:
Het vervoer via buisleidingen wordt vaak gezien als een atypische modaliteit. De transities in de energie en chemische sector zijn dusdanig groot dat de positie van buisleidingen aan verandering onderhevig is. Er zijn veel vragen rond de inzet van buisleidingen in de nabije toekomst en over de verbinding van deze modaliteit in het logistieke systeem. Er is een analyse uitgevoerd naar verschillende initiatieven waarin de inzet van buisleidingen een centrale rol speelt. Daarnaast is met een groot aantal experts een beeld gevormd over de kansen en uitdagingen bij de toekomstige inzet van de modaliteit.

Resultaat van het project:
Het resultaat van het project is een heldere analyse van de huidige stand van zaken en uitdagingen bij de inzet van buisleidingen. Het project heeft geleid tot een aantal zeer concrete aanbevelingen die de positie van de modaliteit buisleidingen in een integraal logistiek concept kan verbeteren.