Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Toepassen van CO2-Uitstoot Analyse packaging leverancier

Aanmelden voor

Toepassen van CO2-Uitstoot Analyse packaging leverancier

Doel van het
project:

In samenwerking met het programma van BigMile is een packaging- en printleverancier op zoek naar advies en ondersteuning vanuit de Topsector Logistiek. Zijn
willen de carbon footprint omlaag brengen en zijn bereid werkafspraken met
klanten en leveranciers anders in te richten als dit zorgt voor een lagere
footprint. Topsector Logistiek heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar
de manier waarop dit gerealiseerd kan worden.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt inzicht in de
concrete toepassing van carbon footprint studies in de logistieke sector. Voor
deze opdrachtgever wordt omschreven welke ritten, orders of klanten zorgen voor de
meeste uitstoot, en waarom. Ook wordt er gekeken naar het stimuleren van efficiëntie
door b.v. alternatieve routes, toeleveringsmethodieken of leveranciers.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit adviesrapport worden
gepresenteerd als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel
oogpunt en bestuursperspectief. De verdere implementatie van de carbon
footprinting resultaten zijn geanalyseerd en getest bij het bedrijf zelf en een
aantal leveranciers voor verificatie. Vervolgens zijn er gerichte adviezen geschreven
hoe hierop kan worden voortgeborduurd voor de verdere ontwikkeling van carbon
footprinting.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is
zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het verduurzamen
van) transport en logistiek. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op een zo zelfstandig mogelijke wijze –
inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie
gebruiken om beleid hierop aan te passen.