Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Schiphol Data Cooperatie

Aanmelden voor

Schiphol Data Cooperatie

Deze studie had als doel om te inventariseren of er in de Schiphol luchtvrachtgemeenschap interesse is en mogelijkheden bestaan om tot datadelen te komen (voorhaalbaarheidsstudie). De sleutel voor effectieve samenwerking in informatie-uitwisseling ligt namelijk bij datadeling in de keten, met voordelen zoals kostenbesparingen en een betere begeleiding van vervoersstromen. In het onderzoek zijn onder meer interviews gehouden met bedrijven en overheden in de luchtvrachtketen. Gebleken is dat de huidige informatie-uitwisselingsprocessen bij de luchtvrachtafhandeling op Schiphol data-delen tussen bedrijven, dan wel tussen bedrijven en overheden, nog niet toestaan. De beperkingen liggen in de technologie en bedrijfsprocessen (kan het) en de wetgeving (mag het).
Het delen van data op Schiphol door private partijen onderling en met de overheid staat nog in de kinderschoenen. Wel leveren bedrijven data aan de overheid, maar informatiestromen die de andere kant op lopen zijn vooralsnog beperkter beschikbaar. Een Schiphol Data Coöperatie kan data delen mogelijk maken. Het doet dienst als één integraal informatieplatform voor de luchtvrachtketen, gebaseerd op samenwerking van de private ketenpartijen met belangrijke steun van de overheid. Het project is afgesloten met aanbevelingen voor te nemen volgende stappen in het realiseren van een Schiphol Data Coöperatie.

Deelnemers

ACN Air Cargo Netherlands · Cargonaut · Districon Solutions · Douane · KLM · Lambooy Logistiek · OneLogistics · Oxalis