Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Doel van het project:
Door middel van het ontwikkelen van praktische tools voor mkb-bedrijven, netwerkorganisaties en lesmaterialen voor hbo is een impuls gegeven aan het Carbon Footprinting programma van de Topsector Logistiek en is lesmateriaal voor wo toepasbaar gemaakt voor het hbo.

Inhoud van het project:
Voor het toepassingsgebied Supply Chains zijn door de Universiteit Twente praktische tools en onderwijsmiddelen met presentaties, webinars, korte instructievideo’s en tutorials ontwikkeld waarbij 200+ studenten in 35 teams actief betrokken zijn geweest voor 7 bedrijven. Door middel van de implementatievoucher is onderzocht hoe deze middelen door andere kennisinstellingen en daarnaast binnen gerelateerde programma’s van de Topsector Logistiek ingezet kunnen worden om de impact bij mkb-bedrijven te vergroten. Hierbij ligt de focus op het actief betrekken van het MKB bij de realisatie van klimaat- en sectordoelstellingen.

Er is met behulp van studenten, bedrijven en onderzoekers een joint corridor performance dashboard ontwikkeld. Daarnaast is en samenwerkingsformule ontwikkeld met de Off road en het Joint Corridors programma waarmee in potentie 28 corridors betrokken kunnen worden. De Joint Corridor Twente is een concreet uitvloeisel van dit project. Voor het hbo-onderwijs zijn onderwijsmiddelen zoals cases, tools, korte instructievideo’s, tutorials en webinars ontwikkeld die eerst alleen voor het wo beschikbaar waren.

Resultaat van het project:
-Er is een Joint corridor performance dashboard ontwikkeld
-De Joint Corridor Twente is opgezet
-WO-onderwijsmiddelen zijn geschikt gemaakt voor het HBO: cases, tools, korte instructievideo’s, tutorials, webinars
-Er is actief aan de slag gegaan met het verduurzamen en benutten van logistieke data in het logistieke mkb
-Er is een workshop bij KNI Lingen verzorgd
-Media en promotie van de carbon footprinting tools via Logistiek.nl en via Port of Logistics Overijssel (zie hieronder met links) Hiermee is het een voorbeeld van hoe opschaling van innovaties door een gecombineerde inzet van diverse opschalingskanalen aangepakt kan worden
-Het Off road runners programma is uitgebreid naar meer hogescholen en universiteiten
-Er is kennis gevaloriseerd en gedissemineerd vanuit lopende onderzoeksprojecten (ICCOS en CLICKS)
-Er is toekomstig talent (studenten) gekoppeld aan echte data en vraagstukken in de regio