Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Proof of Concept voor de Handhaving op (P)HEV’s in ZE-Zones

Aanmelden voor

Proof of Concept voor de Handhaving op (P)HEV’s in ZE-Zones

Doel van het
project:

(Plug-In) Hybride Vrachtwagens, of (P)HEV’s, zijn een
belangrijk onderdeel van het inrichten van steden met gereduceerde CO2-uitstoot.
Vandaar heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven aan Be-Mobile om een ‘Proof
of Concept’ (PoC) te maken van een systeem waarmee gehandhaafd kan worden dat (P)HEV’s
in ZE-Zones ook daadwerkelijk emissieloos rijden. Het doel is om een dergelijk
systeem te ontwerpen dat toepasbaar is voor lokale en regionale bestuurders.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt een
Proof of Concept (PoC) van een systeem waarmee gehandhaafd kan worden dat (P)HEV’s
in ZE-Zones ook daadwerkelijk emissieloos rijden. Ook biedt het conclusies en
constateringen voor verschillende belangrijke onderdelen van een dergelijk systeem.
Zo wordt gesproken over voertuigtechniek, een Compliance Service Provider (CSP)
en de toegang tot de ZE-zone. Vervolgens worden aanbevelingen gegeven over
vervolgstappen voor de uitbouw van het systeem.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit adviesrapport worden
vormgegeven als observaties en
aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt, bestuursperspectief enjuridische perspectief. Na afronding van
fase 1 van deze PoC kan worden vastgesteld dat het haalbaar is om een werkbaar
en acceptabel systeem in te richten dat (P)HEV vrachtwagens het toegangsrecht
geeft tot ZE-zones waarbij gehandhaafd kan worden op emissieloos rijden door
deze vrachtwagens. Voortkomend uit fase 1 adviseren zij de opzet van een living
lab waarin de data-uitwisseling, gefaciliteerd door een CSP, tussen vervoerder
en de overheid het onderwerp van uitwerking is. Voor een aantal aspecten m.b.t.
de CSP geldt dat er meerdere opties en invullingen mogelijk zijn. Met een
living lab worden deze getoetst en eventueel vastgesteld.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name de publieke sector die verantwoordelijk is voor de
uitrol van emissievrije zones. Het kan gebruikt worden als roadmap voor de handhaving
van (P)HEV’s.