Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Outlook Stadslogistiek Zorg en Evenementen 2021

Aanmelden voor

Outlook Stadslogistiek Zorg en Evenementen 2021

Doel: Het opleveren van een Outlook (Light-variant) als basis om de waarde en impact van projecten en ontwikkelingen binnen de stadslogistieke delen te kunnen schatten.

Inhoud: Allereerst worden contacten gelegd met, voor de mini-Outlook, relevante bedrijven en personen. Zij zijn geïnterviewd om praktijkdata te verzamelen over typische operaties in hun vakgebied. Daarnaast zijn er op basis van reeds beschikbare studies (statistieken en onderzoeken) middels bureauonderzoek zo goed mogelijk de (sub)segmenten in kaart gebracht en – waar mogelijk- ook aangegeven van welke delen nog geen data beschikbaar of bekend is.

In de interviews is ook uitgevraagd of en zo ja, welke segmentspecifieke data beschikbaar zijn. Dit vormt een basis voor de richting waarin de segmenten (of projecten/trajecten binnen die segmenten) zich kunnen ontwikkelen en kan er worden bepaald hoe groot de bepaalde (sub)segmenten zijn in de stedelijke logistiek (in termen van bewegingen en emissies). De blauwdruk van deze scenario’s is getoetst met de klankbordgroep en/of belangrijke spelers in het specifieke segment.

Resultaat: Het resultaat van dit project is een eindrapportage over de Outlook.

Deelnemers

TNO