Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderzoek Gebruik Bouwhubs (BCI)

Aanmelden voor

Onderzoek Gebruik Bouwhubs (BCI)

Doel van het project:
In Nederland moeten de komende jaren duizenden huizen
bijgebouwd worden, met de bijbehorende druk op infrastructuur en voorzieningen.
Dit neemt nu al meer dan 30% van de totale stadslogistiek in beslag, en wordt
verwacht sterk te stijgen. Het gebruik van centrale ‘bouwhubs’ zou hiervoor een
oplossing kunnen zijn, om het aantal ritten te doen dalen. Daarom heeft
Topsector Logistiek opdracht gegeven aan Buck Consultants International (BCI) om
te onderzoeken hoe het gebruik van bouwhubs kan worden gestimuleerd.

Inhoud van het project:

Dit
adviesrapport biedt uitkomsten van interviews met experts, bouwhub-exploitanten
en gebruikers. Hierin worden verschillende typen bouwhubs besproken en de voor-
en nadelen in kaart gebracht. Ook worden de barrières bij het inzetten van
bouwhubs uiteengezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar beleidskaders, ruimte
en duurzaamheid, maar ook naar de kosten om te veranderen. 

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
adviesrapport worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief.
Volgens BCI is het voor publieke partijen van belang om te sturen op het doel, verduurzaming
van de sector, en niet zo zeer op het middel. Het gebruik van een bouwhub kan
een passend middel zijn voor dit doel, maar ook andere bouwlogistieke
oplossingen of een combinatie kunnen hieraan bijdragen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name de publieke sector. Bij vraagstukken rondom het verduurzamen
en efficiënt maken van de bouwlogistiek kan dit rapport inzicht geven in de mogelijkheden
voor het stadsbestuur.