Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Nulmeting CO2-Uitstoot (Plantendistributieketen)

Aanmelden voor

Nulmeting CO2-Uitstoot (Plantendistributieketen)

Doel van het
project:

Om verantwoordelijkheid
te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot in logistieke sectoren, is het
belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te kunnen registreren. Topsector
Logistiek heeft opdracht gegeven aan Districon om de uitstoot van een kweekbedrijf en diens partners te analyseren, zodat bredere lessen kunnen worden getrokken
en vervolgstappen kunnen worden gemaakt.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de ketenadministratie van de CO2 uitstoot in de distributieketen van
planten. Er is gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, voornamelijk
BigMile, waarmee berekeningen konden worden gemaakt. Deze cijfers konden worden
gebruikt om bredere conclusies te trekken over de uitstoot van CO2 in
logistieke ketens. Hierbij is rekening gehouden met verschillende stadia in de
keten, van kweker tot toelevering aan de klant. Er is ook rekening gehouden met
verschillende materialen en verschillende typen vervoer van zowel binnen als
buiten Nederland.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit
functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de plantenindustrie
uit te werken. Daarbij kan op relatief eenvoudige wijze focus
komen op die aspecten die het meest in aanmerking komen om uitstoot
verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens kunnen hierin andere vormen
van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals onbenutte capaciteit,
tijdsverlies en dergelijke in de maakindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met het
verduurzamen van planten productieketens. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.