Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

NOx Uitstoot van de Bouwlogistiek & Mobiele Werktuigen

Aanmelden voor

NOx Uitstoot van de Bouwlogistiek & Mobiele Werktuigen

Doel van het
project:

Tot op heden is de NOx-uitstoot in de
bouwlogistiek nog niet voldoende helder om hierop te anticiperen. Connekt heeft
Districon opdracht gegeven om datasets te analyseren om de NOx-uitstoot in
kaart te brengen die gepaard gaat met de bouwlogistiek en mobiele werktuigen. Het
doel is om dit overzicht te vertalen naar vervolgstappen ter verdere
verduurzaming van de sector.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt inzicht in de stikstofuitstoot
rondom de bouwlogistiek. De datasets betreffen distributiedata met o.a.
voertuigtype, ritnummers, volgnummers, lading en afleveradressen. Deze data is
met verschillende modellen omgerekend naar waarschijnlijke uitstoot van NOx.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport worden vormgegeven
als verdiepende analyses en conclusies voor de verdere reductie van
stikstofuitstoot in de bouwlogistiek. Hierop
aanvullend zal de tool geactualiseerd worden met behulp van de meest recente
beschikbare data en berekenmethode.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit rapport
is zowel de publieke als private stakeholders die zich bezighouden met de bouw
van woningen. Ondernemers kunnen deze informatie gebruiken om – op een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te
krijgen in de NOx-uitstoot van diens projecten. Bestuurders kunnen deze
informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.