Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Gebruik Carbon Footprinting voor Beleidsdoeleinden

Aanmelden voor

Gebruik Carbon Footprinting voor Beleidsdoeleinden

Doel van het project:
Om verantwoordelijkheid te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot in logistieke sectoren, is het belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te kunnen registreren. Topsector Logistiek heeft opdracht gegeven aan Buck Consultants International om de uitstoot van bouwlogistieke sectoren te analyseren, zodat bredere lessen kunnen worden getrokken en vervolgstappen kunnen worden gemaakt voor beleidsplannen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt inzicht in de ketenadministratie van de CO2 uitstoot in de bouwlogistiek. Er is gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, voornamelijk Logi App en BigMile, waarmee berekeningen konden worden gemaakt. Deze cijfers konden worden gebruikt om bredere conclusies te trekken over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens. Hierbij is rekening gehouden met verschillende materialen, hoeveelheden, afstanden en brandstofverbruik.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden vormgegevenals observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de bouwlogistiek uit te werken.Daarbij kan op relatief eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in aanmerking komen om uitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens kunnen hierin andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals onbenutte capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de bouwindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met het verduurzamen van bouwlogistiek. Ondernemers kunnen deze informatie gebruiken om– op een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.