Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

CO2-reducerende ontwerpprincipes voor de MedTech keten

Aanmelden voor

CO2-reducerende ontwerpprincipes voor de MedTech keten

Doel van het project:

Het doel van dit project is om de drivers voor CO2-uitstoot
in de MedTech keten te bepalen door middel van het 3C model (cost, carbon,
customer). Het onderzoek is gebaseerd op een aantal praktische casussen van
MedTech bedrijven en geeft deze bedrijven een mogelijkheid om de Carbon
Footprint modellering te toetsen voor individuele bedrijven.

Inhoud van het project:

Er is een drietal structuren en footprints vastgesteld die normaliter
worden gebruikt op basis van kennis en expertise bij de groep van MedTech
bedrijven. Vervolgens is een gemiddeld businessprofiel opgezet en hiermee is de
analyse van de keten uitgevoerd vanuit drie perspectieven: cost, carbon & customer.
Tot slot zijn het businessprofiel, de modeluitkomsten, en de bruikbaarheid in
het realiseren van de carbon footprint doelstellingen getoetst. Deze toetsing
is uitgevoerd op drie distributienetwerken: een centraal distributiecentrumnetwerk,
een centraal distributiecentrum met lokale satelliet-distributiecentra in
verschillende landen, en een regionale distributiestructuur.

Resultaat van het project:

In de eindrapportage is te zien dat er 3 drijvende factoren zijn die de CO2-uitstoot beïnvloeden:

  • Inbound luchtvracht buiten Europa
  • Next day delivery via snelle transportleveringen
    (lucht vs. wegtransport)
  • Traditionele vs. groene gebouwen voor distributiecentra.

De CO2-uitstoot van de MedTech sector structuren is vrijwel
gelijk. De resultaten laten zien dat er een gelimiteerd kostenvoordeel is
(ca. 4%) voor het centrale distributiecentrumnetwerk. CO2-uitstootkosten zijn
hierbij een fractie van de complete logistieke ketenkosten (ca. 2%).
Aangezien sectoren met grote opslag- en distributieruimtes
de meeste profijt hebben van aanpassingen voor een groener distributiecentrum (met
name gekoelde ruimtes), wordt er aanbevolen voor verschillende sectoren de
effecten door te rekenen bij gebruik van een grote opslagruimte in een Europees
distributienetwerk.

Doelgroep van het project:

De resultaten van dit onderzoek zijn uiteraard nuttig voor bedrijven
in de MedTech sector, maar met name de distributiecentra, omdat zij het meeste
kunnen winnen aan het reduceren van hun carbon footprint.