Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Categorisering Voertuigen Zero-Emissie Zones

Aanmelden voor

Categorisering Voertuigen Zero-Emissie Zones

Doel van het
project:

In het project ‘Laden voor Logistiek Tilburg’ hebben CE
Delft en Districon data opgevraagd over voertuigen die in de toekomstige
ze-zone van Tilburg komen. Aan de voertuigen is een stadslogistieke klasse
toegekend door het CBS op basis van een door CE Delft ontwikkelde matrix die
voertuigkenmerken (type voertuig, gebruiker) en enquêtegegevens (type goederen)
vertaalt naar een gedefinieerde logistieke klasse. Bij het leveren van nieuwe
data loop het CBS er echter tegenaan dat er nieuwe combinaties van
CBS-voertuigkenmerken en enquêtegegevens voorkomen waarvoor nog geen logistieke
klassen zijn gedefinieerd. Het CBS wil daarom een methodiek in beheer nemen, op
basis waarvan de matrix is gedefinieerd.

Inhoud van het project:

Dit project is gericht op het updaten
en valideren van de kenmerken van voertuigen en gebruikers die momenteel bij
het CBS bekend zijn. Eerst wordt er geïnventariseerd welke verschillende
logistieke indelingen gehanteerd worden. Vervolgens wordt de huidige methodiek van
het CBS geanalyseerd voor mogelijke optimalisatie. Daaruit worden keuzes
gemaakt, die geverifieerd worden met de klankbordgroep. Uiteindelijk wordt de
besloten methodiek uitgewerkt en nogmaals gevalideerd.

Resultaat van het project:

De resultaten worden gepresenteerd als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Deze resultaten
kunnen worden gebruikt om het systeem van categorisering van ritten en
voertuigen te optimaliseren

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit adviesrapport is
het CBS, de publieke sector en andere partijen die verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van zero-emissie zones.