Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in de Bouwsector

Aanmelden voor

Carbon Footprinting in de Bouwsector

Doel van het project:
Om verantwoordelijkheid
te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot in logistieke sectoren, is het
belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te kunnen registreren.
Topsector Logistiek heeft opdracht gegeven aan Buck Consultants International
om de uitstoot van bouwlogistieke sectoren te analyseren, zodat bredere lessen
kunnen worden getrokken en vervolgstappen kunnen worden gemaakt voor
beleidsplannen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de ketenadministratie van de CO2 uitstoot in de bouwlogistiek. Er is
gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, voornamelijk Logi App en BigMile,
waarmee berekeningen konden worden gemaakt. Deze cijfers konden worden gebruikt
om bredere conclusies te trekken over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens.
Hierbij is rekening gehouden met verschillende materialen, hoeveelheden,
afstanden en brandstofverbruik.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden
vormgegeven als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de bouwlogistiek
uit te werken. Daarbij
kan op relatief eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in
aanmerking komen om uitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens
kunnen hierin andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals
onbenutte capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de bouwindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met het
verduurzamen van bouwlogistiek. Ondernemers kunnen deze informatie gebruiken om
– op een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te
krijgen in hun CO2e-uitstoot. Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om
beleid hierop aan te passen.