Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting (Verfproducent)

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting (Verfproducent)

Doel van het
project:

Om verantwoordelijkheid te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot in logistieke sectoren, is het belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te kunnen registreren. Om die reden heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven aan BCI om de uitstoot van een verfproducent te analyseren, zodat een breder inzetbaar rekenmodel kan worden ontworpen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt inzicht in de
ketenadministratie van de CO2 uitstoot in de verfindustrie. Er is gebruik
gemaakt van standaard software hulpmiddelen, waarmee berekeningen konden worden
gemaakt. Deze cijfers konden worden gebruikt om bredere conclusies te trekken
over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens. Hierbij is rekening gehouden met
verschillende stadia in de keten, van startproductie tot toelevering aan het
magazijn. Er is ook rekening gehouden met verschillende materialen en
verschillende typen vervoer van zowel binnen als buiten Europa.

Resultaat van het project:

De resultaten van worden
vormgegeven als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de
maakindustrie uit te werken. Daarbij
kan op relatief eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in
aanmerking komen om uitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens
kunnen hierin andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals
onbenutte capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de maakindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het
verduurzamen van) productieketens. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.