Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting Bouwproducent

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting Bouwproducent

Doel van het
project:

Om verantwoordelijkheid
te nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot bij de productie van
bouwmateriaal, is het belangrijk om data gerelateerd aan uitstoot goed te
kunnen registreren. Om die reden heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven aan
Districon om de uitstoot van een leverancier van bouwmaterialen te analyseren, zodat een breder
inzetbaar rekenmodel kan worden ontworpen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in de ketenadministratie van de CO2 uitstoot in bouwsectoren. Er is
gebruik gemaakt van standaard software hulpmiddelen, waarmee berekeningen
konden worden gemaakt. Deze cijfers konden worden gebruikt om bredere
conclusies te trekken over de uitstoot van CO2 in logistieke ketens. Hierbij is
rekening gehouden met verschillende stadia in de keten, van startproductie tot toelevering.
Er is ook rekening gehouden met verschillende materialen en verschillende typen
vervoer van zowel binnen als buiten Nederland.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport
worden vormgegeven als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Dit onderzoek toont aan dat het inderdaad
mogelijk is om met behulp van standaard software hulpmiddelen een casus uit de bouwindustrie
uit te werken. Daarbij
kan op relatief eenvoudige wijze focus komen op die aspecten die het meest in
aanmerking komen om uitstoot verminderende maatregelen te onderzoeken. Tevens
kunnen hierin andere vormen van ‘waste’ inzichtelijk worden gemaakt zoals
onbenutte capaciteit, tijdsverlies en dergelijke in de bouwindustrie.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
onderzoek is zowel de publieke als private sectoren die gemoeid zijn met (het
verduurzamen van) productieketens. Producenten en transporteurs kunnen deze
informatie gebruiken om – op
een zo zelfstandig mogelijke wijze – inzicht te krijgen in hun CO2e-uitstoot.
Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om beleid hierop aan te passen.