Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Actieprogramma Sociale Innovatie in de Logistiek

Aanmelden voor

Actieprogramma Sociale Innovatie in de Logistiek

Sociale Innovatie richt zich op een samenhangende vernieuwing in de (arbeids)organisatie, manier van managen en in arbeidsrelaties. Dit leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, ontplooiing van medewerkers en samenwerking tussen partijen. Sociale Innovatie gebeurt samen met medewerkers en zorgt zodoende voor echte gedragsverandering binnen organisaties. Sociale Innovatie is zelfs cruciaal om technische innovaties goed te laten landen en renderen. In veel onderzoek is aangetoond dat Sociale Innovatie de medewerkerbetrokkenheid, arbeidsproductiviteit, technologie-adoptie, het imago en innovatievermogen van organisaties (nieuwe producten, meer procesinnovatie, groei) verbetert. In dit project is een solide, breed gedragen, en concreet actieprogramma (roadmap) ontwikkeld met onderzoeks-, innovatie-en implementatieprojecten voor de periode medio 2018-2023, de roadmap Sociale Innovatie.

Deze roadmap heeft als doel om op onderbouwde wijze kennis te ontwikkelen en richting te geven aan sociale innovatie in de logistiek, maar bovenal om tot gefocuste en gezamenlijke actie aan te zetten.

De SI-roadmap draagt bij aan:

1. Het kunnen opvangen van het (groeiende) tekort aan logistieke professionals voor alle opleidingsniveaus;

2. Het voorkomen van uitstroom door mensen op niveau te houden, uit te dagen en het werken in de sector aantrekkelijk en veilig te houden;

3. Het ‘slimmer’ werken en kunnen meebewegen met de veranderende (technologische, maatschappelijke) eisen van werken in de logistiek;

4. Het beter benutten en laten renderen van technologische innovaties;

5. Organisatie- en gedragsveranderingen gericht op verduurzaming van de logistieke sector;

6. Het creëren van verbinding tussen bedrijven, overheid, onderzoeksinstellingen en onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van delen van faciliteiten, kennis, personeel en data.

Om de roadmap goed te kunnen benutten en zo tot impact en beweging te leiden, is in de tweede fase ingezet op kennisborging en social media disseminatie. In het ontwikkelde actieprogramma is in samenwerking met (nationale en regionale) partners en stakeholders een overzicht van bestaande kennis en producten, disseminatieplatforms en kanalen gemaakt en een stakeholderanalyse uitgevoerd. Vervolgens is de doelgroepgerichte social media campagnes uitgevoerd. De aanpak is opschaalbaar en breder bruikbaar voor kennis- en onderzoeksprojecten in de Topsector Logistiek.

Bekijk hier het webinar ‘Leidinggeven aan innovatie in de logistiek’

Deelnemers

Broekman Logistics · CEVA Logistics · Chain Logistics B.V. · DSV · evofenedex · Fontys · Hogeschool Arnhem Nijmegen · Hogeschool Windesheim · Imvibe · Jordex Shipping · Kien Logistics Management · NWO · Panteia · Sectorinstituut Transport en Logistiek · Tempo Team · Thijs Logistiek · TNO · Transport en Logistiek Nederland (TLN) · TU Delft · UC Group · VLM