Human Capital Agenda

beroepen in transitie
1024 683 Topsector Logistiek

Beroepen in transitie door digitalisering

Bij verandering door digitalisering denkt men te vaak nog aan toekomstige beroepen. Het gebeurt echter nu al; digitalisering raakt mensen nu in hun werk en heeft beroepen al veel veranderd.…

read more
548 397 Topsector Logistiek

Rapportage behaalde resultaten KennisDC Logistiek in 2017

KennisDC Logistiek (formeel CoE Logistiek), is een netwerkorganisatie en landelijk dekkend netwerk van 6 regionale KennisDC’s, een samenwerkingsverband met 6 (10) hogescholen logistiek samen met TLN, evofenedex en Topsector Logistiek.…

read more
Human capital agenda werkplan
485 243 Topsector Logistiek

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Nationaal Export Event 1 november 2017: Voor iedereen die internationaal zaken doet

Op 1 november introduceert het Nationaal Export Event samen met de buitenlandnetwerken van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu “Het Internationaal Ondernemen Festival” Dit festival…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Overhandiging Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken en minister…

read more
712 400 Topsector Logistiek

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Banenmotor innovatieve Topsectoren vraagt om learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Vinden van goed personeel: grote uitdaging voor logistiek Nederland

Het nieuwste arbeidsmarktonderzoek laat zien dat de combinatie van uitstroom babyboomers en toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel een grote krapte gaat veroorzaken. Slimme ouders sturen hun kroost naar een…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Een coalitie van partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben maandag 3 april een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te…

read more
150 150 Topsector Logistiek

Nu online: magazine over sociale innovatie

Praktische do’s en don’ts, handige tools om direct te gebruiken, uitgebreide interviews met logistieke bedrijven en inspiratie uit andere sectoren en landen. Dat is het online magazine ‘De weg naar…

read more