Human Capital Agenda

640 308 Topsector Logistiek

Uitbreiding app ‘Rondje Logistiek’: meer games en informatie op maat

Eind 2018 is de app ‘Rondje Logistiek’ uitgebracht die leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact brengt met de veelzijdige wereld van de logistiek. De app, die ook door mbo-docenten…

1024 681 Topsector Logistiek

Jong logistiek Nederland maakt kennis met sociale innovatie in de logistiek

Hoe ga je na je studie als logistiek professional de tumultueuse arbeidsmarkt op? Deze vraag stond tijdens het ‘Jong Logistiek Nederland speeddate career’ centraal. Jong Logistiek Nederland richt zich op…

423 238 Topsector Logistiek

2,5 miljoen beschikbaar voor verbetering leer-werkomgeving in de logistiek

  NWO stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het Human Capital-programma Future of Work. Future of Work stimuleert projecten waar onderzocht wordt hoe de concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector…

1024 580 Topsector Logistiek

Dare2Share in Zeeland laat innovaties landen in het mkb

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat regionaal mkb, kennisinstellingen en de overheid beter samenwerken en kennisdelen rondom logistieke vraagstukken? Die vraag staat centraal bij het project Dare2Share. De provincie Zeeland…

925 352 Topsector Logistiek

Nieuwe opzet masterclasses logistiek voor mbo-docenten

De masterclasses logistiek hebben een nieuwe opzet. Ze stellen docenten in staat de vakinhoud nog beter te vertalen naar het onderwijs. Met de masterclasses faciliteert de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek…

1024 768 Topsector Logistiek

Sociale innovatie bereikt werkvloer met JOI-keurmerk

Tien logistieke bedrijven in Limburg voerden het afgelopen jaar de pilot ‘Social Innovator Logistics Limburg’ (SILL) uit. Onder begeleiding van het KennisDC Logistiek Limburg gingen zij aan de slag met…

1 1 Topsector Logistiek

Kennisbox ondersteunt gastdocent logistiek

Vanuit de noodzaak voor voldoende instroom in de logistiek hebben tal van organisaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn afgelopen jaar verzameld en ondergebracht…

sociale innovatie
1024 573 Topsector Logistiek

Sociale innovatie binnen de logistiek

“100-80-40-10-90” dat waren de getallen waarmee professor Steven Dhondt van TNO het event ‘Sociale Innovatie in de Logistiek’ opende. In de prachtige Stadsgehoorzaal in Leiden organiseerde TNO tezamen met partners…

beroepen in transitie
1024 683 Topsector Logistiek

Beroepen in transitie door digitalisering

Bij verandering door digitalisering denkt men te vaak nog aan toekomstige beroepen. Het gebeurt echter nu al; digitalisering raakt mensen nu in hun werk en heeft beroepen al veel veranderd.…

548 397 Topsector Logistiek

Rapportage behaalde resultaten KennisDC Logistiek in 2017

KennisDC Logistiek (formeel CoE Logistiek), is een netwerkorganisatie en landelijk dekkend netwerk van 6 regionale KennisDC’s, een samenwerkingsverband met 6 (10) hogescholen logistiek samen met TLN, evofenedex en Topsector Logistiek.…

Human capital agenda werkplan
485 243 Topsector Logistiek

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij…

800 450 Topsector Logistiek

Nationaal Export Event 1 november 2017: Voor iedereen die internationaal zaken doet

Op 1 november introduceert het Nationaal Export Event samen met de buitenlandnetwerken van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu “Het Internationaal Ondernemen Festival” Dit festival…