Human Capital Agenda

1024 768 Topsector Logistiek

Sociale innovatie bereikt werkvloer met JOI-keurmerk

Tien logistieke bedrijven in Limburg voerden het afgelopen jaar de pilot ‘Social Innovator Logistics Limburg’ (SILL) uit. Onder begeleiding van het KennisDC Logistiek Limburg gingen zij aan de slag met…

read more
1 1 Topsector Logistiek

Kennisbox ondersteunt gastdocent logistiek

Vanuit de noodzaak voor voldoende instroom in de logistiek hebben tal van organisaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn afgelopen jaar verzameld en ondergebracht…

read more
sociale innovatie
1024 573 Topsector Logistiek

Sociale innovatie binnen de logistiek

“100-80-40-10-90” dat waren de getallen waarmee professor Steven Dhondt van TNO het event ‘Sociale Innovatie in de Logistiek’ opende. In de prachtige Stadsgehoorzaal in Leiden organiseerde TNO tezamen met partners…

read more
beroepen in transitie
1024 683 Topsector Logistiek

Beroepen in transitie door digitalisering

Bij verandering door digitalisering denkt men te vaak nog aan toekomstige beroepen. Het gebeurt echter nu al; digitalisering raakt mensen nu in hun werk en heeft beroepen al veel veranderd.…

read more
548 397 Topsector Logistiek

Rapportage behaalde resultaten KennisDC Logistiek in 2017

KennisDC Logistiek (formeel CoE Logistiek), is een netwerkorganisatie en landelijk dekkend netwerk van 6 regionale KennisDC’s, een samenwerkingsverband met 6 (10) hogescholen logistiek samen met TLN, evofenedex en Topsector Logistiek.…

read more
Human capital agenda werkplan
485 243 Topsector Logistiek

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Nationaal Export Event 1 november 2017: Voor iedereen die internationaal zaken doet

Op 1 november introduceert het Nationaal Export Event samen met de buitenlandnetwerken van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu “Het Internationaal Ondernemen Festival” Dit festival…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Overhandiging Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken en minister…

read more
712 400 Topsector Logistiek

Groot tekort aan gekwalificeerd e-commerce en e-supply chain personeel

Ruim 50% van de e-commercebedrijven heeft moeilijk vervulbare functies De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting…

read more
800 450 Topsector Logistiek

Banenmotor innovatieve Topsectoren vraagt om learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit…

read more