Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsector Logistiek sponsort lesmateriaal havo/vwo en Girlsday

Aanmelden voor

Topsector Logistiek sponsort lesmateriaal havo/vwo en Girlsday

Topsector Logistiek sponsort lesmateriaal havo/vwo en Girlsday

25 februari 2020

Leestijd ± 2 minuten

Het tekort aan opgeleide arbeidskrachten belemmert de groei van de logistieke sector. Met een lespakket voor havo- en vwo-leerlingen en de sponsoring van het landelijke evenement Girlsday, stimuleert de Topsector Logistiek de komende periode jongeren om na te denken over een toekomst in de logistiek.

Lesmateriaal over de uitdagende wereld van de logistiek

Uit onderzoek is gebleken dat met name voor havo- en vwo-leerlingen er geen lesmateriaal is. Op havo- en vwo-scholen wordt in het lesprogramma nauwelijks aandacht besteed aan logistiek. Samenwerkende hogescholen ontwikkelen de komende maanden lesmateriaal om jongeren in de bovenbouw van de havo en vwo te informeren over de uitdagende wereld van de logistiek. Ronald Antonissen, opleidingsmanager Logistic Management van de Hogeschool Utrecht, schetst: “Leerlingen, maar ook docenten en decanen weten niet of nauwelijks wat logistiek is. Jongeren die voor hun studiekeuze staan, zijn niet op de hoogte van de kansen die deze sector aan jongeren biedt. Daar willen we met dit project wat aan veranderen.”

Duurzaamheid als rode draad

Een uitdagende spelformule laat de leerlingen op speelse manier kennismaken met verschillende logistieke domeinen, zoals dienstverlening, handel en industrie. Antonissen: “Duurzaamheid en circulariteit gaan een rode draad vormen in de inhoud. De educatieve lessen zijn onder andere bij de vakken economie en aardrijkskunde te gebruiken. Daarnaast hopen we dat het lesmateriaal ertoe bijdraagt dat leerlingen die een logistieke studie overwegen, beter weten waar de logistiek zich mee bezighoudt. Dit voorkomt uitval in het eerste jaar.”

Bevorderen instroom logistieke opleidingen

Het is de bedoeling dat het educatieve materiaal bijdraagt aan de instroom in logistieke opleidingen en daarmee de uitstroom naar de arbeidsmarkt. Een onderwijscommunicatiebureau neemt de uitvoering en promotie van het lespakket voor zijn rekening. Na de zomer is het materiaal beschikbaar voor het onderwijs. Ook gastdocenten kunnen ermee aan de slag.

Kick-off Girlsday in de Rotterdamse haven

Het tweede project dat instroombevordering beoogt, is de sponsoring en ondersteuning van Girlsday, een landelijk evenement op 2 april 2020 dat meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar laat kennismaken met bedrijven in de techniek en ict. Jaarlijks doen circa 380 bedrijven mee en ontvangen op deze dag een groep meisjes op hun bedrijfslocatie.
De feestelijke start van Girlsday vindt dit jaar plaats in de Rotterdamse haven en staat in het teken van de logistiek. Aansluitend vinden op bedrijven in het hele land activiteiten plaats bij bedrijven. Logistieke bedrijven kunnen zich nu aanmelden via de website van het Landelijk Expertisebureau Meisjes en Vrouwen en bèta techniek (VHTO).