Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Netwerk Learning Communities werkt

Aanmelden voor

Netwerk Learning Communities werkt

Netwerk Learning Communities werkt

10 december 2020

Leestijd ± 1 minuut

Met een succesvol webinar over learning communities met bijna 100 deelnemers, is het Netwerk Learning Communities van start gegaan. Gezamenlijk werken zij aan de kennisbasis en bruikbare tools voor het ontwikkelen van learning communities.

Nationaal platform

Het Netwerk Learning Communities presenteerde tijdens de online-bijeenkomst van donderdag 26 november voorstellen voor intensieve samenwerking over kennisontwikkeling en kennisdeling rond learning communities. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van organisaties, die gericht zijn op leren, werken en innoveren.

Op de bijeenkomst waren 100 onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals aanwezig. Twee themagroepen presenteerden werkplannen voor het ontwikkelen van een kennisbasis en een inventarisatie van instrumenten die bijdragen aan effectieve learning communities. Het netwerk wordt naar verwachting hét nationale kennisplatform over learning communities.

100 learning communities in 2023

Het netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA. Het doel van het netwerk is het bevorderen van kennisontwikkeling en -toepassing over samenwerkingsverbanden van leren, werken en innoveren. Daarmee kunnen prioriteiten uit de agenda’s van de Topsectoren en onderzoeksagenda’s op elkaar worden afgestemd. Ook kan succesvolle matchmaking voor NWO-calls, op het gebied van learning communities, plaatsvinden.

Het onderzoeksprogramma zal een solide basis leggen onder de leer-werk-innovatie-praktijken. Het netwerk zorgt voor die kennis én het delen daarvan in (regionale) samenwerkingen. De topsectoren hebben zich, naast een onderzoeksprogramma, ten doel gesteld dat in 2023 tenminste 100 learning communities functioneren in deze driehoek leren-werken-innoveren. Het netwerk zal daar een grote bijdrage aan leveren.