Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

BDI en DIL: een afsprakenstelsel voor event-gedreven coördinatie in de logistiek

Aanmelden voor

BDI en DIL: een afsprakenstelsel voor event-gedreven coördinatie in de logistiek

ENGLISH VERSION BELOW

De Basis Data Infrastructuur (BDI) is een afsprakenstelsel waarmee deelnemende partijen gezamenlijk (federatief) een specifiek IT-netwerk kunnen realiseren. Dat IT-netwerk maakt het mogelijk om data uit te wisselen en/of om data geautoriseerd bij de bron te raadplegen.

De BDI is een doorontwikkeling van de concepten die in het FEDeRATED project ontwikkeld zijn. De BDI richt zich vooral op event-gedreven coördinatie in de fysieke wereld daar waar veel partijen samen een resultaat moeten realiseren: zoals in de logistiek. In de logistiek draait alles om de contractuele afspraken, de coördinatie tussen veel (onder-)aannemers en dienstverleners, en om compliance aan te tonen aan overheidsdiensten zoals de Douane. De handelingen om de fysieke goederenstroom op gang te houden zijn de trigger voor allerlei “events” in het netwerk. Weten dat relevante events plaatsvinden en vervolgens de bron kunnen raadplegen is voor alle betrokken partijen van groot belang.

Programma Digitale Infrastructuur Logistiek

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL), dat met hulp van het Nationaal Groeifonds in de periode tot 2027 zal worden uitgevoerd, versnelt de ontwikkeling en toepassing van de BDI. De Living Labs van DIL zijn vooral gericht op de logistiek via de mainports van Nederland. Andere projecten dan DIL zullen de BDI-afspraken ook toe gaan passen en testen. Dat wordt toegejuicht: hoe meer partijen praktijkervaring opdoen, des te sneller gaat de ontwikkeling en de adoptie. In de bijgevoegde folder wordt meer uitgelegd over de BDI en DIL.

ENGLISH VERSION

The Basic Data Infrastructure (BDI) is a set of agreements that allows participating parties to jointly (federatively) develop a specific IT network. This IT network makes it possible for data to be shared and/or retrieved from the source after authorisation.

The BDI is a realisation of concepts that are being developed as part of the European FEDeRATED project. The BDI mainly focuses on event-driven coordination in the physical world where many parties need to achieve a result together, much like in logistics. In logistics everything is about contractual agreements, coordination between many (sub)contractors and service providers, and about demonstrating compliance to government bodies such as Customs. The actions required to maintain the physical flow of goods are the trigger for all kinds of ‘events’ in the network. Knowing that relevant events are taking place and then being able to check the source is very important to all parties involved.

Digital Infrastructure for Logistics

The Digital Infrastructure for Logistics programme (DIL), which will be implemented during the period until 2027 with assistance from the National Growth Fund, accelerates the development and application of the BDI. The DIL Living Labs are mainly aimed at logistics via the main ports in the Netherlands. Projects other than DIL will also be implementing and testing the BDI agreements. This is applauded: the more parties gain practical experience, the faster developments and adoption will be. The leaflet explains more about the BDI and DIL.