Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

10 Nuttige toepassingen van de BDI

Aanmelden voor

10 Nuttige toepassingen van de BDI

De Basis Data Infrastructuur (BDI) is een afsprakenstelsel waarmee deelnemende partijen gezamenlijk (federatief) data uitwisselen. Het afsprakenstelsel geeft partijen een goede balans tussen beheerst data uitwisselen (wie mag wat aan data inzien of gebruiken?) en efficiënt data uitwisselen (geautomatiseerd afhandelen).

De BDI wordt momenteel in de praktijk toegepast via Living Labs en een aantal casussen ligt nog op de tekentafel om uitgevoerd te worden. Door het toepassen van de BDI in de praktijk is het mogelijk om de ontwikkeling van de BDI verder te versnellen en adoptie ervan in de markt op een organische manier te bevorderen.

Hieronder zijn 10 toepassingen van de BDI te vinden, inclusief een aantal Living Labs die in het Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)-programma opgenomen zijn die in de kwartiermakersfase en aansluitend de start van het programma tot stand zijn gekomen.

1. Afleverprofiel

De “maandag-piek” is berucht: winkels en consumenten bestellen veelal in het weekend dus het automatisme is “meteen afleveren”, ook als dat niet echt nodig is. Als een vervoerder bij elk afleveradres kan kijken wat diens voorkeuren zijn (voorkeursdagen van de komende week, voorkeurstijdstip per dag, locatie, aanrijroute enzovoorts), kan de planner de vervoerscapaciteit veel beter inzetten. Dat is elegant op te lossen met de BDI-principes: geautoriseerd (wanneer er een order is, anders niet) raadplegen van de bron (afleverprofiel).

2. Versheid van bederfelijke producten monitoren

Het is mogelijk om sensoren in een koelcontainer met groente te plaatsen en die op afstand uit te lezen. De ene expert kan op basis van die sensoren voorspellen hoe snel de groente bederft. Een andere expert kan bepalen wat zakelijk verstandig is: de producten eerder onderweg verkopen, of toch doorrijden naar Nederland met meer bederf. Vanwege de commerciële belangen en gevoeligheid van de data is geautoriseerd kijken bij de bron een veel betere oplossing dan alle data en bewerkingen op een plek te doen.

3. Inning havengelden binnenhavens

Er zijn veel kleine binnenhavens waar gemeentes havengelden moeten innen bij binnenvaartschippers. Dat is een bewerkelijk en foutgevoelig administratief proces, waar niemand gelukkig van wordt. Door data geautoriseerd bij de bron te mogen bekijken, wordt het proces veel makkelijker en beter.

4. Distributie medicijnen in Afrika

I+ is een Nederlandse NGO die heel groot is in de inkoop en logistiek van medicijnen die Westerse donors financieren voor gebruik in Afrika. De distributie van medicijnen in een land in Afrika is een grote uitdaging: er gaat nu veel te veel verloren. Met de minimale BDI-principes is een zelfsturend lokaal systeem opgezet om de distributie goed te managen. De proof-of-concept in Burundi is uiterst succesvol: er wordt nu gewerkt aan opschaling naar meer districten en meer landen.

5. Douane Goederen Volg Systeem (DGVS, DIL)

Een Douane Goederen Volg Systeem (DGVS) in de haven van Rotterdam maakt het mogelijk dat goederen makkelijk en digitaal in verschillende douaneregimes van, naar en via de haventerminals worden overgebracht en gevolgd. Hierdoor ontstaat er één waarheid welke marktpartijen kunnen raadplegen, waardoor een substantiële lastenverlichting voor het bedrijfsleven, een sterk verbeterde ease-of-doing business, inzicht in het proces en real-time handhaving real-time mogelijk en makkelijker wordt. De concurrentiepositie van NL voor maritieme stromen wordt hierdoor sterk verbeterd. De ontwikkeling van een DGVS over de haven heen, brengt met zich mee dat data geautoriseerd vanuit meerdere ketenspelers ontsloten en samengebracht moet worden. Een toepassing van de BDI-principes die meteen raakt aan de huidige operationele processen en schaalbaar is.

6. Aankomstmoment (DIL)

Het vroegtijdig beschikbaar maken van verwachte losmomenten van containers in havens (conform de condities die data-eigenaren (terminals, rederijen) stellen), maakt het voor het achterlandtransport mogelijk om eerder een modaliteitskeuze te maken. Die extra tijd zal naar verwachting leiden tot een hogere modal shift. De eerste test is met 10 tot 20 deelnemers, daarna zullen naar verwachting meerdere kanalen en meer deelnemers toegevoegd worden.

7. Vertrouwensketen (DIL)

Het realiseren van een vertrouwensketen voor data is van essentieel belang voor de ketenveiligheid van goederentransport, zeker in en rond de mainports. Het doel is om oneigenlijk gebruik van data te voorkomen en om de ondermijning van dataveiligheid tegen te gaan. Dit is om voor de hand liggende redenen. De essentie is dat de toegang tot en het delen van gevoelige data alleen nog maar op basis van geautoriseerde rollen kan. Het verbeteren van de veiligheid van werkprocessen is het primaire doel.

8. Transport volgsysteem (DIL)

Het volgen van de lading en ondertussen het optimaliseren van het transport in de haven vraagt om het selectief “need-to-know, when-to-know” delen van data tussen vele betrokken partijen, van verlader tot vervoerder. Deze praktijkgerichte toepassing gaat getest worden met circa 150 partijen om te komen tot een gevalideerde use-case in BDI-context die daarna schaalbaar is.

9. Containerdossier (DIL)

Het huidige informatiesysteem rondom de container richt zich vooral op de havenlogistiek (rederijen; terminals), waar operators en expediteurs aansluitingen mee maken in het achterland. Het gehele containerecosysteem bestaat echter uit meerdere share- en stakeholders (carriers, expediteur, operator (barge, rail, truck), inlandterminals, verladers, last-mile operator, warehouses, empty depots). Het doel is om een containerdossier conform de BDI-architectuur te realiseren, zodat relevante informatie over de status van containers geautoriseerd ontsloten kan worden. Hierdoor ontstaat een bredere toepassing van de informatie, waarbij te denken valt aan corridors, regio’s en het opzetten van markt-eigen control towers. De uitdaging ligt in het brede stakeholderveld, de IT-volwassenheid en de mate waarin partijen bekend zijn met elkaars positie in de keten.

10. Multimodale Luchtvrachtketen (DIL)

Het doel is om de landzijdige bereikbaarheid voor luchtvracht te verbeteren. Hiervoor wordt een multimodale luchtvrachtketen volgens de BDI-principes ontwikkeld, zodat de af- en aanvoer van luchtvracht over de weg verbetert.