Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aanbesteding Enterprise Architect Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

Aanmelden voor

Aanbesteding Enterprise Architect Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

Het DIL-programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van de Basis Data Infrastructuur (BDI). Door vlot en effectief data uit te wisselen, krijgen logistieke ketenpartijen meer inzicht in elkaars werkzaamheden en kunnen ze sneller innoveren. Dit leidt tot een efficiëntere en duurzamere logistiek en uiteindelijk tot meer economische groei.

Over de rol

Stichting Connekt heeft een Europese aanbesteding gepubliceerd die gericht is op het afsluiten van een Raamovereenkomst met een Enterprise Architect voor het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). In het programma zijn meerdere werkpakketten gedefinieerd:

 1. Verdere ontwikkeling van het concept en de architectuur van de BDI
 2. Verder ontwikkelen en engineeren via voorbeeld toepassingen
 3. Digital Readiness verhogen van vooral het MKB

Daarnaast is er een algemene programmaleiding en een projectbureau, zoals Connekt, om de publieke middelen rechtmatig en doelmatig te hanteren. De uitdaging voor de Enterprise Architect van DIL is gericht op de stap om van concept naar praktijk te komen en heeft meervoudige raakpunten en subdoelen:

 • De verdere ontwikkeling van het concept mede richting geven, gebaseerd op de feedback uit de praktijk van DIL en andere toepassingen in de logistiek
 • In relatie tot FEDeRATED en andere use cases dan DIL
 • In relatie tot Europese en nationale data space iniatieven (SIMPL, GAIUA-X, IDSA, DEMS als voorbeeld)
 • Richting geven aan de implementatie van het BDI-netwerk in Living Labs en in DIL toepassingen
 • De ervaringen uit de toepassing van de onderdelen van de BDI in de praktijk van (vooral) DIL verzamelen, en daaruit lessen laten trekken over de architectuur en het concept
 • Sturen dat architectuurvragen opgelost worden
 • Sturen op praktische toepasbaarheid van het concept
 • Kosten, tech-stack toepasbaarheid, beschikbaarheid tools, security, schaalgrootte IT-omgeving versus omvang bedrijf, etc.
 • Samen met de programmamanager sturen op het realiseren van de doelen van DIL

Competenties voor de functies

Voor de functie zijn de volgende competenties van belang:

 • Ervaring met het managen van complexe ontwikkeltrajecten waar architecten vanuit verschillende organisaties bij betrokken zijn
 • Ervaring met het vertalen van architectuur naar realisatie en productie/toepassing van de componenten in een genetwerkte omgeving met meerdere organisaties

Additioneel zijn de volgende competenties een pré:

 • Ervaring met IT in internationaal goederenvervoer en (mainport)logistiek
 • Kennis van issues in ketensamenwerking in de logistiek
 • Kennis van het IT-landschap bij overheden die toezicht houden op goederenstromen
 • Kennis van IT-landschap bij Mainports
 • Kennis van Europese ontwikkelingen op het gebied van datastelsels en (federatieve) digitale infrastructuur
 • Kennis van de belangrijkste onderdelen van het concept en de architectuur zoals beschreven in de nulmeting en de FEDRATED referentie architectuur.

De Raamovereenkomst kan twee keer met een jaar verlengd worden. Kijk op Tenderned voor alle informatie over deze aanbesteding.