Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Programmabureau

Aanmelden voor

Programmabureau

Programmabureau

De stuurgroepen worden ondersteund door het programmabureau Topsector Logistiek (PBTSL). De organisaties TKI Dinalog en Connekt vormen samen het PBTSL in de ondersteuning van het Topteam, ondersteuning van de stuurgroepen en in de uitwerking van de programmering in activiteiten, van onderzoek tot en met opschaling.

Leestijd ± 2 minuten

Connekt en TKI Dinalog

Het is de taak van het programmabureau de stuurgroepen te ondersteunen en de programmering uit te werken naar activiteiten, van onderzoek tot en met opschaling.

De stuurgroepen: 
  • beschouwen de integrale programmering, van kennisontwikkeling tot implementatie en opschaling. Het in beeld brengen en houden van alle activiteiten van andere dan de topsector (inclusief de overheid) en ontwikkelingen die aan de doelstelling raken is daarbij een noodzaak;
  • sturen de adaptieve programmering: het SMART maken van doelstellingen naar concrete projecten;
  • krijgen inhoudelijke ondersteuning voor project- en programma ontwikkeling vanuit het programma/projectbureau. Via die ondersteuning worden de overige doorsnijdende thema’s (internationalisatie, human capital, innovatiemonitoring, wet- en regelgeving) in verband gebracht met de toepassingsgebieden.

Het programma/projectbureau (Connekt en TKI Dinalog) is qua ondersteuning één virtuele organisatie. Maar de geldstromen, de rechtmatige contractering en de financieel administratieve verantwoording worden strikt gescheiden gehouden op basis van de doelstelling: subsidie voor kennisontwikkeling via TKI Dinalog, of opdrachten voor opschaling via Connekt.

Connekt onafhankelijk netwerk van overheid en bedrijfsleven voor een duurzame mobiliteit, voert het programmasecretariaat voor de Topsector Logistiek. Hiervoor voert Connekt het  programmamanagement over de toepassingsprojecten. Deze projecten worden uitgevoerd door de markt. 

Het programmasecretariaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het niet-onderzoeksdeel van de Topsector Logistiek. 

Tevens maakt het programmasecretariaat een integrale monitor en rapportage van de Topsector Logistiek voor het Topteam Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betreft zowel het niet-onderzoeksdeel en het onderzoeksdeel. Verder ondersteunt het programmasecretariaat het Topteam. Connekt ondersteunt bovendien de voorzitter van het Topteam Logistiek bij de bespreking van de voortgang met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De activiteiten die Connekt daarvoor uitvoert zijn, naast het programmamanagement, de communicatie, financiën en administratie.

TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek.

Dinalog, NWO en TNO werken als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) samen om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. 

Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, voert het programmamanagement vanuit het TKI Dinalog. 

In het TKI zoeken ondernemers en wetenschappers naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.

Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek (industrieel), experimentele ontwikkeling en innovatieclusters. Daarnaast zorgt TKI Dinalog voor het vermarkten en overdragen van de opgedane kennis, ervaringen en resultaten.

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan 7 verschillende thema’s binnen 4 toepassingsgebieden.