Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Realtime inzicht in emissieprestaties van binnenvaartschepen

Aanmelden voor

Realtime inzicht in emissieprestaties van binnenvaartschepen

Realtime inzicht in emissieprestaties van binnenvaartschepen

Een jaar lang meten op 19 schepen heeft een gedetailleerd inzicht opgeleverd in de emissies en de bepalende factoren daarvoor in de binnenvaartsector. Dit ‘high-definitie telemetrie’-project, uitgevoerd door Covadem, Shipping Technology, Nestra, TNO en het EICB in opdracht van de Topsector Logistiek, heeft geleid tot superieure inzichten en belangrijke conclusies.

14 februari 2024

Leestijd ± 2 minuten

Onderschatting werkelijke emissies

Een van de meest opvallende bevindingen van het onderzoek is dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen voor binnenvaartemissies leiden tot een aanzienlijke onderschatting van de daadwerkelijke emissies. De metingen uit de praktijk tonen aan dat de emissies een factor 2 tot 3 hoger liggen dan de gangbare kentallen voor brandstofverbruik en CO2, zoals bijvoorbeeld de kentallen die gebruikt worden in het framework van de Global Logistics Emissions Council (GLEC). Dit heeft grote consequenties voor bedrijven die rapporteren op basis van primaire, gemeten data volgens het CountEmissionEU protocol. Zij rapporteren hierdoor minder gunstige emissiecijfers dan bedrijven die gebruik maken van generieke, secundaire data.

Uitstoot op zendingsniveau toewijzen

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat aan de hand van scheepsdata zoals brandstofverbruik, ladinggewicht, vaarsnelheid en kielspeling, een zeer nauwkeurig beeld kan worden gecreëerd van de totale emissie en de emissies per ton en ton.km. Deze Key Performance Indicators (KPI’s) stellen bedrijven in staat om de uitstoot van binnenvaarttransport op zendingsniveau toe te wijzen en om onderlinge vergelijkingen te maken. Dit biedt de sector waardevolle inzichten in hoe emissies in de toekomst kunnen worden verminderd.

Onbenut vermogen

Het onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat variatie in emissies per ton.km significant is en dat verschillende factoren hierop van invloed zijn, zoals stroomsnelheid, kielspeling en vaarrichting. Bijvoorbeeld, vaarroutes stroomopwaarts vertonen gemiddeld een factor 3 hogere CO2-emissies per ton.km dan stroomafwaarts. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat veel schepen een motor hebben met een vermogen dat groter is dan nodig, wat leidt tot onbenut vermogen en hogere emissies.

De resultaten van dit onderzoek bieden de binnenvaartsector waardevolle handvatten om emissies te verminderen en om efficiënter te opereren. Het is van groot belang dat deze inzichten worden meegenomen in toekomstig beleid en dat er actie wordt ondernomen om de huidige kengetallen aan te passen aan de realiteit van de binnenvaartsector.

Over Topsector Logistiek

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hierbij staat duurzaamheid en leefbaarheid centraal. De Topsector Logistiek wordt mede uitgevoerd door Connekt

Downloads